Institutul Mamei şi Copilului (IMşiC) a fost organizat în baza Centrului Republican de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului, construit pe mijloacele acumulate la subotnicul din anul 1981. Director întemeietor al Institutului a fost dl Eugen Gladun (1936-2014), ex-ministrul sănătăţii, membru-corespondent a AŞM, profesor universitar. Opt ani, pe timpul cînd s-au construit majoritatea blocurilor instituţiei, a activat în funcţie de medic-şef al Centrului de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului dl Gheorghe Russu.

    În prezent, IMSP IMşiC este instituţia de frunte a Republicii Moldova în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei (somatice şi chirurgicale). Fiind de importanţă primordială, Institutul realizează proiectele statale de bază şi implementează tehnologiile moderne în medicină, în aşa mod realizînd scopul nobil de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilului, deasemenea este centrul ce acumulează şi implementează realizările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi străini cît şi iniţiază, îndrumă şi coordonează activitatea zilnică a centrelor regionale. IMşiC reprezintă un ansamblu modern ştiinţific şi curativ alcătuit din centre de profil obstetrical-ginecologic, chirurgie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, pediatrie şi cuprinde peste 60 de secţii diagnostico-clinice, 2 policlinici consultative pentru femei şi copii, secţia ştiinţifică, laboratoare pentru diagnosticare, baza experimentală, centrul didactic, bibliotecă şi alte servicii auxiliare. Aici îşi desfăşoară activitatea renumiţi savanţi, deţinători ai celor mai înalte grade ştiinţifice: academicienii Eva Gudumac, Gheorghe Paladi, profesionişti cunoscuţi în întreaga republică şi peste hotarele ei; membrii unor comisii specializate ale Ministerului Sănătăţii.

    Un punct forte pentru Institut îl constituie colaborarea personalului medical al clinicii cu departamentele şi catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu”, inclusiv cele de reciclare a medicilor de la asistenţa medicală de urgenţă, medicilor de familie, pediatrilor, chirurgilor-pediatri, anesteziologilor-reanimatologi, obstetricienilor-ginecologi, rezidenţilor etc. Prestigiul Institutului se explică şi prin faptul că este baza didactică nu numai pentru catedrele USMF „Nicolae Testemiţanu”, dar şi al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie. 

    În incinta IMşiC au fost efectuate lucrări şi pusă temelia tehnico-informaţională pentru interacţiunea cu CNAM şi bază de date medicale. Calculatoarele au fost conectate la reţeaua INTERNET şi s-a instalat Programul Informaţional Automatizat de Evidenţă a Poliţelor de asigurare medicală. În prezent au fost finalizate lucrările de instalare a reţelei locale pentru transmitere, colectare şi prelucrare a informaţiei între secţiile şi subdiviziunile Institutului conform Conceptului de Implementare a Sistemului Informaţional Medical Integrat al Republicii Moldova. Se întreprind  măsuri de implemintare a sistemului de telemedicină. În anul 2011 a fost implementat cu success proiectul de rambursare a spitalelor în funcţie de complexitatea cazurilor (DRG, CASE-MIX) şi alte proiecte.