Conferință Internațională de Chirurgie Pediatrică

Conferință Internațională de Chirurgie Pediatrică

Chișinău (Republica Moldova), 14-16 septembrie 2017

Sub patronatul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

 

 


Stimați colegi și prieteni!


Comitetul organizatoric, cu o deosebită plăcere, Vă invită să luați parte la lucrările Conferinței Internaționale de Chirurgie Pediatrică, care va avea loc între 14-16 septembrie 2017 la Chișinău. La acest eveniment științific au dat în prealabil acord de participare mai mulți specialişti din Uniunea Europeană, Ucraina și Federația Rusă. De rând cu oferirea unui program științific promițător ce va pune în discuție mai multe momente profesionale din domeniul chirurgiei pediatrice, este o ocazie unică de a face cunoștință cu meleagurile pitorești ale Moldovei, cu patrimoniu cultural și turistic irepetabil ale acestei țări mici și frumoase.
Sperăm ca acest forum științific să aibă o tendință educațională pentru colegii mai tineri, să reprezinte o platformă excelentă de comunicare între participanți și o oportunitate de colaborare între specialiștii, care activează în acest domeniu foarte dificil.
Tema conferinței: Performanțe și perspective în dezvoltarea chirurgiei pediatrice.

Organizatori:
AO Societatea Națională de Chirurgie Pediatrică din Republica Moldova
Asociația Chirurgilor Pediatri din Federația Rusă


Parteneri:
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”
IMSP Institutul Mamei și Copilului
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii “Valentin Ignatenco”
Asociația “Hope For The Nation”, România

 

 

 

 

 Președinții conferinței:

  • Eva Gudumac, academician al Academiei de Științe din Moldova, dr.hab.șt.med., profesor universitar, Om emerit

  • Alexandr Razumovskii, membru-corespondent al Academiei de Științe din Rusia, dr.hab.șt.med., profesor universitar

  • Constantin Tica, med., profesor universitar, șeful Clinicii de Chirurgie Pediatrică din or. Constanța (România)

 

Secretari coordonatori:

Babuci S.I., dr.hab.șt.med., cercetător șt. coordonator (or. Chișinău, Republica Moldova)

Gorbaciov O.S., dr.șt.med., conferențiar universitar (or. Moscova, Federația Rusă)

Comitetul științific:

Aprodu Gabriel (or. Iași, România)

Ardeleanu Mircea (or. Salzburg, Austria)

Bairov Vladimir (or. S.-Peterburg, Federația Rusă)

Bernic Jana (or. Chișinău, Republica Moldova)

Boemers Tomas (or. Cologne, Germania)

Bodnar Oleg (or. Cernăuți, Ucraina)

Boian Gavril (or. Chișinău, Republica Moldova) 

Curajos Boris (or. Chișinău, Republica Moldova)

Haxhija Emir (or. Graz, Austria)

Ionescu Sebastian (or. București, România)

Litovcenco Anatol (or. Chișinău, Republica Moldova)

Nepaliuc Iurii (or. Chișinău, Republica Moldova)     

Patkowski Darius (or. Wroclaw, Polonia)

Rozinov Vlaimir (or. Moscova, Federația Rusă)

Socolov Iurii (or. Moscova, Federația Rusă)

Șavga Nicolae N. (or. Chișinău, Republica Moldova) 

 

Comitetul de organizare: 

Secretari responsabili:

Bataev H.M., dr.hab.șt.med., cercetător șt. principal (or. Moscova, Federația Rusă)

Ignatiev R.O., dr.hab.șt.med., cercetător șt. principal (or. Moscova, Federația Rusă)

Jalbă A., dr.șt.med., conferențiar universitar (or. Chișinău, Republica Moldova)

 

Membri: Cojușneanu Natalia, Vulpe Vilor, Celac Victoria, Hâncu Gheorghe, Pisarenco Aliona, Boian Veaceslav, Dogotari Nicolae, Doni Andrei, Holosetenco Alexandru, Lisnic Octavian, Negru Ion, Roller Victor, Șcarevnea Victor, Tomuz Vasile, Ambros Igor.

 

 

 

Locație: or. Chișinău, str. Burebista, 93

Începutul conferinței: 14 septembrie 2017, ora 11.00

Termenul pentru înregistrare: 01.07.2017

Taxa de participare: 50 €; pentru medici rezidenți: 25 €

Taxa pentru masa festivă: 50 €

        

              Rechizitele contului MDL:

fil."Burebista" BC MOLDINDCONBANK SA

Codul bancii: MOLDMD2X328

cont: 2251128479/MDL, CF: 1017620000384, Valuta: MDL

IBAN: MD77ML000000002251128479

Client: AO Societatea Nationala de Chirurgie Pediatrica

 

Rechizitele contului EUR:

 

CORRESPONDENT BANK  

BYLADEMMXXX

EUR

 

Bayerische Landesbank, Muenchen, Germany

 

ACCOUNT WITH CORRESPONDENT BANK

04664866

 

 

 

 

BENEFICIARY BANK

MOLDMD2X

 

 

BC MOLDINDCONBANK S.A.

 

BENEFICIARY CUSTOMER

(codul IBAN MD77ML000000002251128479)

 

 

AO Societatea Nationala de Chirurgie Pediatrica

 

 

 

 

 

  • Rezumatele lucrărilor științifice: vor conține un număr maxim de 300 cuvinte, fiind redactate în limba engleză, în format Word, Times New Roman, mărimea caracterelor 12 puncte. Vor fi structurate după modelul: denumire (cu majuscule), autori (nume, prenume), instituție, text cu introducere; material și metode; rezultate și concluzii. Nu se accept tabele, grafice sau desene. Rezumatele sunt așteptate pe e-mail: babuci@newmail.ru

Taxa pentru publicarea lucrărilor: 10 €. Lucrările v-or fi publicate după prezentarea dovezii de achitare a taxei. Termen limită pentru trimiterea rezumatelor: 25 iunie 2017.

 

  • Prezentări orale: Durata prezentării – 7-8 min.; discuții - 5 min.

Limbile de lucru: română, rusă, engleză. Diapozitivele v-or fi prezentate în limba engleză.

Prezentări de postere - în limba engleză.

 

 

Oportunități de cazare:

Hotelul Best Western Plus Flowers (or. Chișinău, str. N.Anestiadi 7),

Bronarea hotelului se poate face on-line. Websitehttp://www.hotelflowers.md/;

Mob. +373 69202930, tel. +373 22 260202, e-mail info@hotelflowers.md

Informații suplimentare despre servicii hoteliere din or. Chișinău le puteți găsi pe website-ul travel.md şi www.booking.com.

Informații suplimentare: +37369872483, +373 69114780

 

Comietul organizatoric va organiza întâlnirea delegațiilor la aeroportul din or. Chișinău, gara feroviară, gara auto și deplasarea la hotel.

 

 

Cererea de participare la conferință va timisă pe  babuci@newmail.ru

 

Conferința va fi creditată EMC de către Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.