Anunț

In legătură intervenirea unor circumstanţe care fac imposibilă continuarea procedurii de concurs, se sistează de la data de 19.06 2017, procedura de organizare a concursului anunţat anterior pentru ocuparea funcţiei de Şef departament medicină urgentă, pînă la elucidarea circumstanţelor.

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.