Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de șefii de subdiviziuni

În urma publicării funcţiilor vacante şi anunţului concursului pentru şefii de secţii al IMSP Institutul Mamei şi Copilului la data de 18.05.2017 au intervenit unele circumstanţe care fac imposibilă desfăşurarea concursului pentru şef de secţie reanimare chirurgicală şi terapie intensivă concomitent cu celelalte funcţii vacante scoase la concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind angajarea prin concurs a şefilor subdiviziunilor, şefilor de departamente în IMSP Institutul Mamei şi Copilului, aprobat prin ordinul nr. 01-19/90 din 18.05.2017, Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al RM nr.139 din 15 octombrie 2015, în temeiul art. 10 din Codul Muncii al Republicii Moldova, p.48 din Regulamentul IMSP Institutul Mamei şi Copilului, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1077 din 30.12.2016...

Zoom

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.