Se aprobă lista participanților admiși/respinşi la concurs

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare pentru ocuparea funcțiilor vacante,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Guriţa Olga – medic logoped                                         –admis

Babin Alexandru – medic stomatolog                            –admis

 

Data susținerii interviului:

-27.10.2017, ora 9:30, în anticamera Directorului (blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale superioare

 

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.