Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 27.10.2017

Extras din proces verbal

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.01-19/52  din 25.03.2016, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 27.10.2017, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul

1.

Babin Alexandru

Medic stomatolog,

serviciu stomatologic

8,87

admis

2.

Guriţa Olga

Logoped, secţia consultativă pentru copii

8,80

admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 31.10.2017.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.