Susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale

Pe data de 20 februarie 2018, ora 1300, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale cu tema:”Utilizarea mifepristonului în declanşarea naşterilor premature cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului”, (specialitatea: 321.15- Obstetrică şi Ginecologie), autor Maria Manceva, în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 53.321.15–04 din cadrul IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Adresa: str. Burebista, 93, municipiul Chişinău, MD-2062, Republica Moldova (et. 4, sala de conferinţe a Centrului Perinatal).

Conducător ştiinţific:

Rotaru Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Consultant ştiinţific:

Fuior Ion , doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar


Referenţi oficiali:

Friptu Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Cernețchi Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Componenţa Consiliului Ştiințífic Specializat:

Ețco Ludmila, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător

Petrov Victor, secretar, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător

Paladi Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AȘM

Moșin Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Andrieț Oxana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină din Bucovină, Cernăuți, Ucraina

 

Secretar ştiinţific al Consiliului știinţific specializat D 53.321.15–04

doctor în ştiinţe medicale,  conferenţiar cercetător Petrov Victor

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.