Seminar știinţific de profil

În data de  13 martie 2018, ora 13.00, în incinta IMSP Institutul Mamei şi Copilului (mun. Chişinău, str. Burebista 93, bloc maternitate) va avea loc ședința Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 321.15 “Obstetrică şi Ginecologie”

Ordinea de zi:

Discutarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale - competitor Jubîrcă Svetlana  la tema “Particularitățile clinico-evolutive, psihologice și neurovegetative ale sarcinii și nașterii la adolescente” (specialitatea 321.15 “Obstetrică şi Ginecologie”).

Conducător științific- Cernețchi O., dr.hab. șt.med., profesor universitar.

Consultant științific – Moldovanu I.,  dr.hab. șt.med., profesor universitar

Referenți:

Friptu Valentin - dr.hab.șt.med., profesor universitar.

Sârbu Zinaida - dr.șt.med., conferenţiar universitar.

Competitor-Jubîrcă Svetlana la tema “ Particularitățile clinico-evolutive, psihologice și neurovegetative ale sarcinii și nașterii la adolescente.″ (specialitatea 321.15 “Obstetrică şi Ginecologie”)

Conducător științific- Cernețchi O., dr.hab. șt.med., profesor universitar.

Consultant științific – Moldovanu I.,  dr.hab. șt.med., profesor universitar

 

Referenți:

 Friptu Valentin  - dr.hab.șt.med., professor universitar.

Sîrbu Zinaida - dr.șt.med., conferenţiar universitar.

 

Secretar al Seminarului știiințific de profil:

 Marian- Pavlenco A.- dr.șt.med., conferenţiar universitar.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.