Secția anesteziologie

Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică 

„Academician Natalia Gheorghiu

Secţia de anesteziologie 

Telefoanele de contact:  (+373 22) 55-96-61

Şef secţie – Serghei Malanco

Profilul secţiei:

 Serviciul de anesteziologie funcţionează în cadrul Clinicii de Chirurgie Pediatrică şi acordă asistenţă anesteziologică programată şi urgentă copiilor din Republica Moldova în regim non-stop (24/24 ore) în următoarele diviziuni:

 • Ortopedia, vertebrologia şi traumatologia 
 • Urologia
 • Chirurgia noi-născuţilor
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia generală (toraco-abdominală şi corecţia chirurgicală a viciilor congenitale) 
 • Chirurgia urgentă şi diagnostică
 • Chirurgia septico-purulentă
 • Secţia de reanimare, terapia intensivă, toxicologie şi hemodializă acută
 • Hemodializă cronică
 • Secţia de endoscopie
 • Secţia de imagistică
 • Secţiile din Clinica de Pediatrie

pentru tratamentul chirurgical, investigaţii instrumentale şi imagistice (laparoscopia, gastro-, bronho-, colono-, cisto-scopia, tomografia computerizată, RMN şi etc.) 

Asigurarea serviciilor consultativ-curative pe linia Serviciul Republican AVIA-SAN pe anesteziologie, reanimatologie, terapiei intensivă şi toxicologie pediatrică 24/24 ore.

Maniuc Angela -  medic ordinator, categoria superioară, doctorand

 Anual secţia de anesteziologie deserveşte  6000  pacienţi în vârsta 0 - 18 ani. În activitatea sa medicii anesteziologi efectuează examinarea complexă a  pacientului şi determină etapa optimă a intervenţiei sau manipulaţiei chirurgicale, instituie un program individualizat şi  metoda  de anestezie generală de la caz la caz, cu compromitere minimă a funcţiilor vitale şi păstrarea maximă a echilibrului hormonal şi a homeostaziei în general. Anesteziologia modernă este bazată pe metode sigure, însă, ca şi alte discipline medicale nu este scutită de complicaţii, chiar şi dacă este executată cu acurateţe, precizie şi competenţă. În perioada pre-anestezică se acordă o atenţie majoră stării funcţionale a tuturor organelor şi sistemelor vitale cu profilaxia şi corecţia imediată a tuturor modificărilor intra-anestezice şi intra-operatorii.

 

 În perioada postoperatorie precoce pacienţii sunt supravegheaţi  continuu evaluând  posibilitatea dezvoltării  complicaţiilor posibile.

Secţia de anesteziologie chirurgicală, în ultimii ani, a reînnoit revoluţionar echipamentul anesteziologic, metodele de anestezie şi monitoringul intra-anestezic a funcţiilor vitale, prin echiparea serviciului cu aparate de ultima generaţie, conform standardelor europene şi mondiale pentru securitatea pacientului. Succesele obţinute în micşorarea complicaţiilor intra-anestezice şi recuperarea post-anestezică sigură au avut loc în urma profesionalismului medicilor din secţie bazată pe o strategie de ridicarea nivelului profesional prin diferite programe educaţionale desfăşurate cu suportul Societăţii Anesteziologie Reanimatologie RM, Societatea Europiană de Anestezie ESA şi donaţiilor din partea organizaţiei Pro Humanitate, Companiei Draeger, Ambasadei Germaniei din R. Moldova şi Ministerului Sănătăţii din Germania, guvernul Japoniei (echiparea instituţiei cu echipament modern prin programul JAICA), guvernul Elveţiei (programul REPEMOL).

Dolghieru Lidia - colaborator a USMF „Nicolae. Testemiţeanu”, doc. în med., conferinciar

 În secţia de anesteziologie chirurgicală au activat personalităţi medicale marcante – Profesor Universitar, Doctor habilitat în medicină Boris Pîrgari, doctor în medicină Tamara Bivol (România), doctor în medicină Valentina Latîcevschi (şef secţie 1983-2007).

 Pe baza secţiei au susţinut teza de doctor în medicină Valentina Latîcevschi, Elina Malicovschi, Corneliu Maruşciac , Larisa Rezneac, Lidia Dolghier.  

 Reprezentanţii şcolii moldoveneşti de anesteziologie pediatrică activează peste hotare – Elina Malicovschi (Rusia), Ludmila Dostovalova (Yemen), Corneliu Maruşceac (Italia), Gabriela Munteanu (Israel), Serghei Ivancev (SUA, Canada).

 

 Pe baza secţiei în ultimii 30 ani sau susţinut teze de doctor habilitat în medicină – 1; doctor în medicină – 5 şi actualmente se finisează o teză de doctor în medicină în domeniul asistenţei contemporane anesteziologice la noi-născuţi (Angela Maniuc).

Berbeca Alexsei -  medic ordinator, categorie superioară

 Activitatea clinică a secţiei de anesteziologie este asigurată de specialişti:

·        Serghei Malanco – şef secţie, categoria superioară

·        Lidia Dolghieru – colaborator a USMF „N. Testemiţeanu, doc. în med., conferinciar

·        Ivan Volovodenco – medic ordinator, categoria superioară

·        Anastasia Glijinschi – medic ordinator, categoria superioară

·        Angela Maniuc – medic ordinator, categoria superioară, doctorand

·        Valeriu Neamţu – medic ordinator, categoria superioară

·        Nicolae Baculea – asistent universitar a USMF „N. Testemiţeanu”, categoria superioară

·        Alexei Berbeca – medic ordinator, categoria superioară

·        Olesea Ţurcan – medic ordinator, categoria II

·        Egor Erşov – medic ordinator, categoria II

·        Liliana Foltea – medic ordinator, categoria II

 Asistentele medicale anesteziste din secţie reprezintă un colectiv tânăr, cu calificare profesională înaltă şi cunoştinţe speciale profunde în  practici şi tehnologii moderne de anesteziologie pediatrică şi exploatarea echipamentului anesteziologic de ultima generaţie. 

 Colaboratorii secţiei posedă metode contemporane de asistenţă anesteziologică, terapia intensivă şi permanent îşi perfecţionează nivelul profesional în cadrul programelor naţionale, internaţionale şi europene. Medicii secţiei au trecut stagiere şi pregătire specială în România, Franţa, Rusia, Ucraina, Elveţia, Austria, Israel. 

 Serviciul de anesteziologie pediatrică din Clinica de Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu” este inclus în programul de dezvoltare a asistenţei anesteziologice la nivel european din punct de vedere teoretic, practic, tehnic şi instrumental.

 

Informaţia pentru părinţi şi pacienţi

Информация для родителей и пациентов

Formular instituţional adoptat pentru Departamentul ATI pediatrie IMSP IMşiC în baza Anexei nr.2 a ord. MS RM № 861 din 30.07.2013 „Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat în anestezie”

 

Fişa de informare a reprezentanţilor oficiali al copilului privind anestezia in tratamentul chirurgical sau procedurilor diagnostico-curative.

STIMAŢI PĂRINŢI / TUTELE OFICIALE AL COPILULUI! Vă rugăm să citiţi informaţia şi chestionarul. Pregătiţi-vă pentru discuţie obligatorie cu medicul anesteziolog.

         Explorări şi tratamente dureroase şi traumatice se efectuează la copii cu asistenţă anesteziologică -  pentru cupare durerii şi stresului psiho-emoţional, protejarea şi menţinerea funcţiilor vitale (respiraţia, circulaţia cardio-vasculară), organelor şi sistemelor. De această asistenţă medicală specială este răspunzător medicul anesteziolog care în colaborare cu chirurgul serveşte securităţii copilului dumneavoastră.

         La copii se folosesc următoarele metode de asistenţă anesteziologică:

Anestezia generală(„narcoză”)

Anihilează conştienţa şi perceperea durerii în tot organismul. Pacientul se află , de la începerea operaţiei şi până la terminarea ei, într-o stare liniştită, asemănătoare cu somnul adânc.

Înainte de anestezie se efectuează o administrarea de medicamente sedative (calmante) şi profilactice prin diferite metode: intra-muscular, intra-venos, intra-nazal, oral sau rectal.

În dependenţă de durata şi volumul operaţiei sau procedurii se alege tipul anesteziei generale:

·        Inhalatorie ( inhalaţia agentului anestezic volatil (aburi) prin mască facială cu oxigen)

·        Intra-venoasă (injectarea medicamentului/medicamentelor prin micro-cateter în spaţiu venos

·        Combinarea anesteziei inhalatorie cu acea intra-venoasă

·        Respiraţia pacientului la intervenţii de scurtă durată şi netraumatice poate fi spontană (sine stătătoare)

·        La intervenţii traumatice, de durată, ce necesită relaxare musculară, cu poziţii şi localizări dificile se efectuează respiraţia dirijată (artificială) a pacientului, prin tub special introdus în căile aeriene. Ventilaţia este efectuată manual sau cu suportul unei maşini de anestezie speciale. Această metodă asigură un grad mare de securitate pacientului (oxigenează bine pacientul, protejează plămânii, nu permite obstrucţia căilor aeriene cu mucozităţi sau mase vomare.

Anestezie loco-regională (spinală, peridurală, caudală, tronculară)

Înlătură senzaţia de durere în anumite regiuni ale corpului sau segmente pe care se operează. În anestezia spinală, peridurală sau caudală sunt anesteziaţi nervii care duc la măduva spinării.

La copii anestezia loco-regională de obicei este combinată cu anestezia generală.

Alegerea procedeului de anestezie

Medicul anesteziolog va analiza toate datele clinice şi de laborator, volumul operaţiei sau procedurii, avantaje şi dezavantaje şi va propune un program individual de anestezie prevăzut la copilul dumneavoastră.

Nici o intervenţie nu este fără risc!

Accidentele (complicaţiile) anestezice de la uşoare până la cele grave, care ameninţă viaţa, cum este stopul cardiac, sunt foarte rare, chiar la o sănătate şubredă. Anestezia de astăzi este bazată pe metode clare şi permite dozarea exactă şi combinarea diferitelor substanţe narcotice. Folosirea echipamentului anesteziologic modern permite un bun control nivelului de anestezie, monitorizarea respiraţiei şi circulaţiei sanguine şi altor funcţii vitale. Acest control permite optimizarea anesteziei, evită accidentele, minimalizează riscurile pe întreaga durată a intervenţiei şi anesteziei.

Vă rugăm să respectaţi următoarele indicaţii

Pentru intervenţiile programate -  întâlnirea şi convorbirea părinţilor sau tutelei oficiale cu medicul anesteziolog  este obligatorie pentru:

·        Aprecierea gravitatei bolii şi altelor boli asociate

·        Aprecierea stării generale

·        Aprecierea datelor individuale a copilului, care pot provoca survenirea complicaţiilor în timpul intervenţiei şi anesteziei

·        Aprecierea gradului de risc al anesteziei

·        Informarea despre metoda de anestezie propusă, necesitatea de pregătire preoperatorie sau investigaţii instrumentale sau de laborator adăugătoare

·        Informarea persoanei care îngrijeşte copilul despre regimul preoperator-preanestezic (regim de comportament, alimentare, clismă şi etc.)

·        Informarea despre necesitatea posibilă de transfuzia a preparatelor sau componentelor de sânge.

Aceste momente importante pot minimaliza sau evita accidentele şi complicaţiile in timpul anesteziei şi să  asigure copilului dumneavoastră un grad maxim de securitate.

În lipsa persoanelor oficiale al copilului sau în cazurile de urgenţă decizia despre operaţie şi anestezie poate fi luată de consiliul a de 3 medici-specialişti.

         Dumneavoastră aveţi dreptul deplin să obţineţi informaţia despre:

·        Tipul de anestezie recomandat şi toate manipulaţiile necesare pentru realizarea acesteia în conformitate cu intervenţia chirurgicală preconizată sau procedura stabilită

·        Să daţi, sau să nu daţi acordul Dumneavoastră în privinţa efectuării unui anumit tip de anestezie, transfuzie componentelor de sânge sau alte manipulaţii.

·        Despre avantajele şi riscurile posibile despre care Dumneavoastră aţi fost informat preliminar.

 

Scopul notificării date nu poartă un caracter ameninţător şi nu constă în desconcentrarea Dumneavoastră, obiectivul acordului informat la anestezie  constă în asigurarea conştientizării reprezentanţilor oficiali al copilului, în timpul luării deciziei în privinţa problemelor legate de sănătatea copilului Dumneavoastră.

 

 

CHESTIONARUL PREANESTEZIC

 

 

Da

Nu

Până acum copilul Dvs. a avut operaţii cu anestezie?

 

 

Copilul a avut complicaţii legate de administrarea anesteziei?

 

 

Membrii familiei Dvs. au avut complicaţii legate de administrarea anesteziei?

 

 

Creşterea şi dezvoltarea copilului Dvs. corespunde normelor?

 

 

În procesul activităţii fizice copilul Dvs. a avut complicaţii respiratorii sau cianoza buzelor?

 

 

Pe timp de noapte copilul Dvs. forăie?

 

 

Ultimele trei săptămâni copilul Dvs. a avut infecţii gripale, bronşită sau alte infecţii ale căilor respiratorii?

 

 

Copilul Dvs. sau membrii familiei Dvs. au avut boli neuromusculare?

 

 

Dvs. aţi observat apariţia fără cauză a vânătăilor pe suprafaţa copilului Dvs?

 

 

Copilul Dvs. sau membrii familiei Dvs. au avut complicaţii legate cu sângerări, hemoragii în urma tăieturilor simple sau operaţii, care au fost greu de oprit?

 

 

În ultimele două săptămâni aspirina sau medicamente care includ paracetamol au fost administrate copilului Dvs.?

 

 

Copilul Dvs. are anemie? Medicamente care includ fier au fost administrate copilului Dvs din cauza anemiei?

 

 

Copilul Dvs. este alergic? La ce are alergie?

 

 

Copilul Dvs. a primit medicamente în mod regulat şi în perioadă lungă de timp?

Care medicamente au fost administrate?

 

 

 

 Информационный бюллетень для официальных представителей ребёнка  о роли  анестезии в хирургическом лечении и лечебно-диагностических процедурах.

Уважаемые Родители/Официальные опекуны! Просим Вас внимательно прочитать информацию и анкету. Приготовьтесь к обязательной дискуссии с врачом анестезиологом.

 

         Все болезненные и травматичные лечебные мероприятия и процедуры выполняются у детей с помощью анестезиологического пособия. Это позволяет: устранить болевые ощущения, психо-эмоциональный стресс, защитить и поддержать жизненно важные функции (дыхание, сердечно-сосудистую циркуляцию), другие органы и системы. За эту специализированную медицинскую помощь отвечает врач анестезиолог, который при сотрудничестве с хирургом или другим специалистом обеспечивает безопасность вашему ребёнку. У детей применяются следующие виды анестезиологического пособия:

 

Общее обезболивание (наркоз”)

Угнетается сознание, и чувствительность к боли во всём организме. Пациент находится, с начала операции и до её окончания, в спокойном состоянии, напоминающем глубокий сон.

Перед общим обезболиванием назначаются седативные (успокаивающие) и профилактические препараты, которые могут вводиться: внутримышечно, внутривенно, через нос, рот или ректально.

В зависимости от длительности и объема операции или процедуры применяются следующие виды общего обезболивания:

·        Ингаляционный -  (ингаляция летучего анестезиологического препарата (пары) через лицевую маску с кислородом)

·        Внутривенный - (введение одного или нескольких препаратов  через микро-катетер в венозное пространство)

·        Комбинирование ингаляционной и внутривенной анестезии

·        Дыхание пациента во время краткосрочных и не травматичных вмешательств может быть сохранено самостоятельным (спонтанным).

 

·        При длительных и травматичных вмешательствах, для которых необходимо мышечная релаксация (расслабление), при проблемных зонах и специальных позициях -  осуществляется управляемое дыхание (искусственное) пациента, через специальную трубку, введённую в дыхательные пути. Искусственная вентиляция осуществляется вручную или при помощи специальной анестезиологической машины. Этот метод обеспечивает высокую степень безопасности пациента (гарантирует достаточное количество кислорода, защищает легкие, не позволяет закупорку дыхательных путей слизью и рвотными массами).

 

Локо-региональная анестезия (спинальная, перидуральная, каудальная, проводниковая)

 

Устраняет чувствительность к боли  в определённых областях или участках организма подверженных операции. Спинальная, перидуральная, каудальная анестезия предполагает блокирование нервов идущих к спинному мозгу посредством введения специальных препаратов.

У детей локо-региональная анестезия обычно комбинируется с общей анестезией.

 

Выбор метода обезболивание

 

Врач анестезиолог проанализирует все клинические и лабораторные данные, объём операции или процедуры, все показания и противопоказания и предложит индивидуальную программу обезболивания, предусмотренную для вашего ребёнка.

 

Не существует ни одного вмешательства без риска!

 

Анестезиологические происшествия (осложнения) от самих легких до самых тяжёлых, угрожающих жизни (как например – остановка сердца) - очень редки, даже при ослабленном здоровье. Современная анестезиология опирается на надёжные методики и обеспечивает четкое дозирование и комбинирование различных анестезиологических препаратов. Использование современного анестезиологического оборудования обеспечивает качественный контроль  уровня анестезии, а так же комплексное слежение  за дыханием, кровоснабжением и другими жизненно важными функциями организма. Этот контроль улучшает качество анестезии, предупреждает происшествия, уменьшает риски на всём протяжении операции и анестезии.

 

Просим Вас соблюдать следующие условия

Для плановых операции и процедурвстреча и беседа родителей или официальных опекунов с врачом анестезиологом  является обязательной для того чтобы:

·        Определить тяжесть заболевания и наличия сопутствующих патологий

·        Определить общее состояние

·        Определить индивидуальные данные, которые могут спровоцировать возникновение осложнений во время операции и анестезии

·        Определить уровень риска анестезии

 

·        Получить информацию о предложенном методе обезболивания, необходимости предоперационной подготовки или дополнительных инструментальных и лабораторных исследованиях

·        Получить информацию для персоны, ухаживающей за ребёнком о режиме перед операцией и анестезией (режим поведения, питания, клизмы и др.)

·        Получить информацию о возможной необходимости переливания препаратов крови и её компонентов.

Эти важные моменты могут снизить или предупредить возможные происшествия и осложнения во время анестезии и обеспечить Вашему ребёнку максимальный уровень безопасности.

В отсутствии официальных представителях ребёнка или в срочных случаях, решение об операции и анестезии может быть принято консилиумом из 3 врачей специалистов.

 

         Вы имеете право получить полную информацию о:

·        Методе рекомендованной анестезии и обо всех манипуляциях необходимых для её осуществления в соответствии с предполагаемой операцией или процедурой

·        Возможности дать своё согласие или отказаться от: конкретного метода анестезии, переливании препаратов и компонентов крови или других манипуляций.

·        Особенности в лечении и возможных рисках, о которых Вы были проинформированы ранее.

 

Выше указанная информация не ставит перед собой  задачу расстроить или излишне обеспокоить Вас. Целью информационного согласия на анестезию является обеспечение осознанного принятия решений родителями/официальными опекунами в отношении проблем связанных со здоровьем Вашего ребёнка.

 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЁНКА

 

 

Да

Нет

До настоящего момента, были у Вашего ребёнка операции и наркозы?

 

 

Были у Вашего ребёнка осложнения связанные с наркозом?

 

 

Члены Вашей семьи имели осложнения связанные с наркозом?

 

 

Рост и развитие Вашего ребёнка соответствует норме?

 

 

В процессе развития Вашего ребёнка были дыхательные расстройства или синюшность губ?

 

 

Во время сна Ваш ребёнок храпит?

 

 

Последние три недели Ваш ребёнок болел вирусной инфекцией, бронхитом или другими

Инфекциями дыхательных путей?

 

 

Ваш ребёнок или члены Вашей семьи страдали нервно-мышечными заболеваниями?

 

 

На теле Вашего ребёнка появлялись, беспричинно, синяки?

 

 

Были у Вашего ребёнка или членов Вашей семьи осложнения связанные с кровоточивостью,

кровотечением в следствии порезов, операций, которые тяжело было остановить?

 

 

Принимал Ваш ребёнок, последние две недели, препараты содержащие аспирин или парацета-

Мол?

 

 

У Вашего ребёнка есть анемия? Если есть, получал препараты железа?

 

 

У Вашего ребёнка есть аллергия? На что есть аллергия ?

 

 

Ваш ребёнок получал регулярно и длительно медикаменты?

Какие медикаменты получал?

 

 

  

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.