Bloc operații

   Blocul de operaţii Departamentul ginecologie este o subdiviziune structurală indispensabilă a IMSP IMC, creată în 1982  pentru asigurarea și realizarea la cel mai înalt nivel a asistenţei medicale de intervenţie (obstetrică şi ginecologie) în staţionarul maternității.

         Pe parcursul anilor această secție a văzut multe clipe de fericire și, uneori, momente tragice, a fost locul unde s-au produs adevarate minuni, dar și acte de eroism. Fără îndoială la baza activității s-a aflat potențialul uman –  nu doar chirurgi talentati, adevarati maeștri ai profesiei, dar si personalul mediu și inferior, care cu abnegație si dăruire continuă să asigure condițiile și desfăsurarea actului chirurgical pentru pacientele din toate secțiile Centrului perinatal de nivel III.

Blocul  de operaţii a maternităţii este constituit din 7 săli de operaţii amplasate la etajul 5 al staţionarului maternității.

Trei din ele asigură activitatea sălilor de naștere, fiind locul de desfășurare a operațiilor cezariene și sunt dotate nu doar cu echipamentul  nemijlocit de intervenție, dar și cu necesarul pentru nou-născuții extrasi, posedă sisteme de climatizare a aerului, aparataj anesteziologic performant. Anual în aceste săli se efctueaza peste 2000 operatii cezariene, peste 70% din acestea fiind intervenții de urgență.

Pentru departamentul de ginecologie funcționează altele 4 săli, din care 2 sunt dotate cu echipament pentru intervenții endoscopice.  Astfel, în fiecare an peste 1000 paciente ginecopate sunt tratate chirurgical, din ele circa 25 % constituie intervențiile endoscopice.

Pe parcursul anilor activitatea blocului a fost orientată nu doar în direcția intervențiilor clasice, dar și spre elaborarea unor noi tehnici chirurgicale, implementarea largă a operațiilor organomenajante, de restabilire a funcției fertile, intervenții reconstructive pe uter, plastii vaginale etc.  

Este imposibil de a nu menționa impactul în atingerea nivelului superior de acordare a asistenței chirurgicale obstetrical-ginecologice a profesorului Eugen Gladun, un adevarat inovator în domeniu, acad. Gheorghe Paladi, prof. Petru Rosca, Gheorghe Marcu, Semion Guranda, Mihai Moldovanu etc. 

 

   Un rol important în ridicarea și menținerea acestui nivel, dar și în educarea generațiilor de chirurgi obstetricieni-ginecologi l-au avut șefii anteriori de secție Dr. Ludmila Oprea,  Dr. Svetlana Cihicina, Dr. Ana Misina.

 

   Atucalmente activitatea blocului de operații este coordonată de Dr. Elena Gladun, medic obstetrician-ginecolog de categorie superioară.

 

   Alături de șefii de secție un impact important au avut pe parcursul anilor asistentele superioare Țilea Conviser, Tatiana Motelica, Valentina Livadari. Actualmente cu success continuă să execute această funcție deloc simplă asistenta superioară Tatiana Motelica, care activeaza în cadrul secției din momentul fondării acesteia.  

Zilnic, în regim de 24 din 24 ore muncește personalul secției, constituit din 10 asistente medicale /moaşe de operaţii, sora economă și 9 infirmiere. 

   Această echipă realizează un volum enorm de lucru, anual numărul intervențiilor atingînd cifra de 3200 operații, cele mai dificile paciente din republică fiind concentrate anume aici pentru tratamentul chirurgical specializat.

   Activitatea secţiei este bazată pe respectarea legislaţiei  medicale a Republicii Moldova (legi, ordine, dispoziţii interne şi ale Ministerului Sănătăţii, protocoale clinice etc.), întru organizarea serviciilor medicale conform cerinţelor unificate și are ca obiective de bază organizarea şi planificarea eficientă şi la cel mai înalt nivel a asistenţei medicale de intervenţie (obstetrică şi ginecologie) în staţionarul de maternitate, inclusiv  din punct de vedere al regimului sanitaro- igienic, asigurării tehnico-materiale şi cu personal calificat, dar și analiza calităţii asistenţei medicale specializate pacienţilor. 

În vederea perspectivelor de dezvoltare a secţiei, se presupune implementarea unor noi tehnici şi tehnologii de lucru, ameliorarea bazei tehnico-materiale, colaborarea  cu alte instituţii medicale din țară, în măsura posibilităţilor, cu clinici din alte state.

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.