Cabinet de hemotransfuziii

   Secția Banca de Sînge și-a început activitatea în anul 1983 în componența secției Anesteziologie din Maternitate (prima tranșă a Centrului de Ocrotire Sănătății Mamei și Copilului) condusă de sef secție d-l Radulov Petru.

    În1986 a fost deschis al doilea cabinet  – în blocul chirurgical care ulterior a devenit Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ’’Natalia Gheorgiu’’. Scopul principal în  activitatea  secției era aprovizionarea spitalului cu produse sanguine. Din 01.01.1993 Cabinetul de Transfuzie a Sîngelui a fost reorganizat în Secția de Transfuzie a Sîngelui, în așa statut secția a activat pînă anul 2010. Reoganizarea secției, comlpectarea cu utilaj medical, cadre medicale s-a efectuat sub conducerea  medicului –șef  adjunct pentru probleme de Obstetrică Simion Guranda. În această perioadă activitatea secției consta în colectarea sîngelui de la donatori, pregătirea autoplasmei pentru pacienți, efectuarea plasmoferezei curative, aprovizionarea spitalului cu produse sanguine.

 

Din 13.07.2010 secția a fost din nou reorganizată în Cabinetul de Transfuzie a Sîngelui, iar din anul 2013 secția se numește ’’Banca de sînge’’și are următoarele atribuții și drepturi:

a) organizează și planifică activitatea hemotransfuzională, în conformitate cu actele normative în vigoare;

b) participă în organizarea activităților de propagare a donării de sînge neremunerate, voluntare și sistematice;

c) organizează activități de autodonare de sânge/componente sanguine în conlucrare cu subdiviziunele instituției, cu asigurarea procesului de recoltare autosînge/componente sanguine și implementarea utilizării sîngelui autolog în  practica medicală;

d) implementează standardele de examinare imunohematologică de laborator a sîngelui, tehnologiile de realizare a acestora, aplicarea produselor sangvine în practica medicală și procedurilor operaționale standarde necesare în activitate;

e) asigură securitatea transfuzională la toate etapele: transportare produse sangvine spre/de la Centrul de Transfuzie a Sîngelui, păstrarea produselor sangvine, testarea pretransfuzională a pacienților și compatibilitatea pretransfuzională, conform standardelor și algoritmilor, aprobate de Ministerul Sănătății;

f) organizează întruniri și acordă sistență consultativ-metodică specialișlor din subdiviziunile instituției  cu punerea în discuție a nivelului de organizare și acordare a asistenței hemotransfuzionale, cu trasarea sarcinilor concrete și asigurarea conrolului realizării acestora;

g) asigură completarea documentației medicale de profil, în corespundere cu cerințele reglementate;

h) elaborează rapoarte de activitate, în baza analizei indicatorilor statistici;

i) asigură controlul activității asupra volumului și calității asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției, conform prevederilor prezentului regulament;

j) monitorizează procesul de trasabilitate  a componentelor  și preparatelor sanguine,asigurând  hemovigilența in instituție;

k) inițiază și realizează controlul asupra respectării cerințelor actelor legislative și normative în vigoare, calității serviciilor  medicale  prestate în cadrul instituției;

l) înaintează propuneri de organizarea a activității asistenței hemotransfuzionale în instituție.

 

 IMSP  IMC a fost inslus în proiectul’’ Fortificare securității hemotransfuzionale în Republica Moldova’’ – proiect susținut de Crucea Roșie din Elveția. Conform acestui proect instituția a primit utilaj medical performant pentru păstrarea produselor sanguine. Este de menționat că în secție au activat colaboratorii –C.Cucereanu medic-transfuziolog,sef secție anii 1987-1995, R.Tulgara medic-transfuziolog, R. Lobodenco medic–laborant, A.Cernei – registrator medical.

   Actualmente activitatea secției este coordonată de D-na A.Chetrușca medic transfuziulog categorie superioară. Succesul secției se datorează colectivului -  care o capacitate extaraordinară de a activa  în echipă atît în cadrul secției, cît și cu alte subdiviziuni a instituției. Activitatea secției este bazată pe respectarea legislației medicale a Republicii Moldova, întru organizarea serviciilor medicale conform cerințelor unificate și are ca obiective  de bază organizarea și planificarea eficientă a asistenței medicale în cadrul securitatei hemotransfuzionale.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.