Internare

Victor Botnaru - şef secţie, medic obstetrician - ginecolog, categorie superioară.

   Secţia Internare a Centrului Perinatal nivelul III IMSP IMşiC reprezintă subdiviziunea ce asigură trierea, consultarea, spitalizarea cât şi acordarea asistenţei medicale urgente gravidelor, parturientelor, lăuzelor şi ginecopatelor ce se adresează la această instituţie.  

Activând din 1982, prin susţinerea fundaţiei pentru dezvoltarea Republicii Moldova „Edelweiss” în 2014, a beneficiat de renovare, dotare cu utilaj şi dispozitive medicale moderne. Pentru asigurarea unei asistenţe medicale calificate secţia este înzestrată cu ultrasonograf cu Doppler, ventilator pentru dirijarea respiraţiei artificiale, defibrilator, vacuum aspirator, dispozitiv de apreciere a presiunii arteriale şi pulsoximetriei, pompe de perfuzie automate, cardiomonitor, sistemă centralizată cu oxigen şi aer comprimat. 

Confortul maximal este creat prin oferirea servicilor medicale complexe, de calificare înaltă, ce se realizează în sălile de triaj, examinare şi tratament urgent ce corespund standartelor internaţionale. Fiecare salon de triere este dotat cu bloc sanitar individual.

Sarcinile secţiei de internare sunt următoarele: 

- Acordarea ajutorului medical specializat gravidelor, parturientelor lauzelor şi ginecopatelor.

* Trierea şi consultarea pacientelor conform nivelelor de referinţă.

* Asigurarea regimului sanitar antiepidemic. 

* Sporirea nivelului deprinderilor profesionale al personalului secţiei.

În conformitate cu sarcinile de bază, secţia de internare asigură:

* Efectuarea investigaţiilor în regim operativ şi iniţierea tratamentului specializat gravidelor, parturientelor, lăuzelor şi ginecopatelor.

* Colaborarea activă cu alte instituţii medicale Republicane de alt profil pentru o asistenţă medicală complexă.

Colectivul secţiei este constituit din personal medical calificat cu experienţă bogată.

Şeful secţiei – Victor Botnaru, medic obstetrician -ginecolog, categorie superioară.

Dorina Bejenaru- moaşa superioară, categorie I;

10 moaşe şi 5 infermiere.

Telefoane de contact: 022 781163; 022 523877 

Şef secţie: 022 781209; Moaşa superioară 022 781162 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.