Lăuzie nr.1

Lăuzie fiziologică 1 este o secție clinică, care îşi desfășoară activitatea pe un număr de 50 de paturi, fiind plasată pe două etaje 3 și 4 a blocului maternității. În secție sunt internate lăuze atât după naștere fiziologică, cât și după operație cezariană. Primul șef de secție din momentul fondării institutului a fost Chirova Elena Ion, care a stat mulți ani la straja sănătății femeilor după naștere. După atingerea vârstei de pensionare, succesorul domniei sale devine Rusu Aculin. Până în anul 1999 secția activează ca unitate funcțională separată de sala de naștere. Însă în legătura cu reorganizarea  asistenței obstetricale în Republica Moldova, prin ordinul Ministerului Sănătății, cu scopul fortificării asistenței în naștere, secția de lăuzie a fost unită cu sala de naștere sub denumirea Obstetrica fiziologică. În fruntea acestei secții  din 1999 este numită Valentina Diug, conferenţiar universitar. Doamna Diug a promovat și a implementat tehnologii moderne de acordare a asistenței medicale în obstetrică, stipulate în program de perinatologie, recomandate de OMS. În anul 2003 în fruntea secției vine Maria Carlațan, medic obstetrician-ginecolog de categorie superioară.  În 2007 șef al secției  devine Valeriu Gladun.

 

 

Din anul 2012, conform organogramei  noi, secția Lăuzie recapătă statutul de secție  separată și în calitate de șef secție este Aliona Lupașcu, medic obstetrician-ginecolog, colaborator științific al laboratorului de obstetrică.  La moment în secție activează patru medici ordinatori: Nadejda Erhan,  Nina Romanova, Adriana Pochin,  Liudmila Velenciuc.

 

 

 

Șef secție:  Lupașcu Aliona

 

 

Sora superioară:  Cazacliu Elena 

  Personalul medical este instruit în tehnologiile moderne de îngrijire  obstetricală și  neonatală. Conform recomandărilor OMS, este promovată ridicarea precoce a pacientelor după operația cezariană, alimentarea naturală la sân a nou-născutului conform celor 10 paşi, încât mamele pot avea copilul alături la scurt timp după naştere, fiind astfel asigurată aflarea permanentă a mamei şi copilului.

  Moașele în comun cu asistentele de copii învaţă lăuza despre importanţa alăptării şi o vor ajuta să deprindă tehnicile de alăptare, țin sub control parametrii vitali ai mamei.

Zilnic este efectuată vizita de către medicul obstetrician-ginecolog şi medicul neonatolog, pentru evaluarea stării lăuzei şi nou-născutului, iar în caz de necesitate iniţierea măsurilor de prevenire a complicaţiilor.

  Membrii colectivului își îmbunătățesc continuu cunoștințele prin frecventarea cursurilor de perfecționare a medicilor, participarea la diferite seminare și congrese atât naționale, cât și internaționale, specializări efectuate peste hotarele țării. Au fost publicate 8 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, elaborate protocoale şi participări la emisiuni televizate.

Pregătirea sălii de proceduri de moașa Ceban L. și pregătirea sălii pentru mici manipulații de moașa Procopii V.

 

 

LA DISCUȚIA CAZURILOR CLINICE – medicii Pochin A. și Dodița O., moașa Lupașco G.

 

 

EVALUAREA PARAMETRILOR VITALI DUPĂ NAȘTEREA FIZIOLOGICĂ- moașa Barbaroșii N.

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.