Secția nou-născuți

Secția

COPII NOU-NĂSCUŢI 

“Oamenii care transformă suferința în bucurie”

Alexandru Magulciac - şef secţie Copii nou-născuţi

 

   Secţia Copii nou-născuți a Centrului Mamei şi Copilului, prin tot ceea ce este în prezent – cadre, profesionalism, atmosferă, dăruire, rezultate, dar şi prin tot ceea ce a fost din totdeauna de-a lungul istoriei sale de peste treizeci de ani de activitate, vine să confirme cu certitudine adevărul istoric cunoscut că medicina constituie una din cele mai mari virtuţi ale poporului nostru.

 Secția copii nou-născuți și-a început activitatea acum aproape 35 de ani, în 1981 ca secţie fiziologie pentru copii nou-născuţi de 80 paturi în cadrul Maternității Centrului de Ocrotire a Sănătății Mamei și Copilului. Primii pași în acordarea asistenței neonatale specializate au fost efectuați de către șefa secției, Irina Barahnovoci în comun cu asistenta superioară Valentina Serantiuc.

 Din 1988, secția Fiziologie își desfașoară activitatea în componența  Institutului de Cercetări Științifice în Domeniul de Ocrotirii  Sănătății Mamei și Copilului. 

 În urma reorganizării instituţiei prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.88 din 01.02.2013 „Cu privire la IMSP Institutul Mamei şi Copilului” a fost aprobată o nouă structură de state, organigrama şi Regulamentul instituţiei. Datele statistice şi indicatorii din ultimii ani au stat la baza deciziei de reorganizare a unor subdiviziuni ale instituţiei.

 

 

Colectivul secţiei 

 În aşa mod prin comasarea secţiei fiziologie nou-născuţi şi secţiei observaţie nou-născuţi a fost înfiinţată Secţia copii nou-născuţi

 Pe parcursul anilor trecuţi secţia a fost condusă

04.11.1981 – 31.12.1982 – Barahovici Irina

01.01.1982 – 01.10.1999 – Ciobanu Lidia

1999 – 2011 – Ciocirla Ludmila

01.03.2013 – pânâ în prezent – Magulciac Alexandru

 Destinaţia Secţiei este de a acorda în regim „Non-stop” îngrijire și ajutor medical de urgenţă copiilor prematuri, copiilor nou-născuţi şi copiilor din perioada neonatală.

 Secţia copii nou-născuţi este amplasată pe 5 (cinci) etaje. Colaboratorii secţiei acordă asistenţă medicală copiilor nou-născuţi în două blocuri de naştere cu săli de operaţii şi în două Secţii de lăuzie. 

 

Rodica Ţurcan-asistentă superioară        

 

 Ajutorul medical este realizat de către personalul medical pregătit în tehnologii medicale moderne, specializate pentru tratamentul de urgenţă a nou-născuţilor şi îngrijire neonatală. Copiii nou-născuţi se găsesc în saloane separate de tip „Rooming”, cu mamele, care se află împreună cu copii şi activ participă la îngrijirea copiilor sub supravegherea strictă şi ajutorul personalului medical din secţie. 

 În secţie este posibil de internat până la 110 copii nou-născuți. Calea de internare. Copiii se internează din: două blocuri de naştere IMSP IMşiC nivelul III.

 

   În anii de activitate în Secţia Copii Nou-născuți mii şi mii de copii din toate colţurile Republicii Moldova au beneficiat de asistenţa personalului medical din secţia dată. Mii de vieţi salvate, ce au primit tratament calificat. Mii de destine – este un răspuns de mare nobleţe şi preţuire la solia lăsată de Domnul pentru oamenii care lucrează aici.

Ludmila Oclanschi-medic coordonator neonatolog 

 

 De-a lungul perioadei sale de activitate Secţia totdeauna a fost un centru de implementare a metodelor şi inovaţiilor ştiinţifice, a tehnologiilor moderne de diagnostic şi tratament. Din an în an secţia devine tot mai asigurată cu utilaj modern. Astăzi pentru personalul medical din secţie au rămas doar în amintiri timpurile când erau transportate butelii cu oxigen pentru pacienţi, în prezent secţia este conectată la asigurarea centralizată cu oxigen. Secţia la zi are incubatoare cu programare pentru menţinerea şi reglarea temperaturii în funcţie de masa copilului; perfuzoare automatizate; pulsoximetre, care determină pulsul şi concentraţia oxigenului în sânge; monitoare moderne, care supraveghează funcţia inimii, respiraţia, temperatura corpului şi tensiunea arterială. 

De la stânga la dreapta: Irina Pîntea, medic coordonator neonatolog şi Angela Tanasii, asistentă medicală 

 

 O mare bogăţie a secţiei au fost şi sunt cadrele de profesionalişti adevăraţi. Urmărind munca medicilor şi asistentelor medicale din această secţie înţelegi pe deplin cea mai însemnată lecţie pe care omul o poate învăţa de la viaţă, şi anume, că durerea ce există pe lume atârnă de noi, oamenii, şi de noi depinde, mai ales în cazul personalului medical, dacă o putem potoli şi o preface în bucurie.

 Aici este cazul să amintim cu deosebită consideraţiune despre munca plină de dăruire a celor care au dat acestei secţii ani lungi de viaţă şi efort – medicii:Lidia Ciobanu, Lidia Domentii, Emilia Darie, Irina Pîntea, asistentele medicale: Eugenia Pancișchina, Ana Mașirovscaia, Anastasia Melnicenco,Tatiana Pîrnău,Silvia Chistrugă ,Galina Gorea,Svetlana Poian, Svetlana Rojanița, etc.

 De Secţia Copii Nou-născuți şi-au legat destinul în diferite perioade de activitate mai mulţi medici, azi specialişti cu renume – Ninel Revenco, profesor universitar, in prezent Vicedirector cercetare, inovare și transfer tehnologic al IMSP IMC, Alexandru Voloh-dr.med., conferentiar universitar, Elizaveta Curteanu, Vitalie Cotorcea, in prezent seful sectiei  Perinatologie cu ultrasunet, Ciocîrla Ludmila, conferinţiar la catedra Neonatologie, Ludmila Oclanschii, asistenta la catedra Neonatologie, Galina Scerbacova asistenta la catedra Neonatologie, Ludmila Pritula, Ludmila Anton, Valeriu Grigori, Ana Savciuc, Petru Laur, Serghei Josanu, Valeriu Gorodisteanu.

Lidia Domenti, medic neonatolog

 

 Secţia Copii Nou-născuți este un centru modern al ştiinţei şi practicii medicale care întreţine legături şi colaborări cu prestigioase instituţii similare din Franţa, Elveţia, Olanda, Ucraina, România etc.

 Despre activitatea acestei instituţii au scris de-a lungul anilor multe ziare şi reviste, au fost realizate emisiuni radio şi TV, dar cea mai de preţ recunoştinţă a venit şi vine întotdeauna din partea celor, care datorită eforturilor şi tratamentului primit în Secţia Copii Nou-născuți astăzi îşi realizează visurile şi împlinirile.

 Urmărind efortul imens, munca titanică depusă ani de zile întru salvarea vieţii copiilor în cadrul activităţii de o treime de veac a Secţiei Copii Nou-născuți, conştientizezi cu desăvârşire, că nimic nu e mai statornic în lume decât fapta bună. Fapta săvârşită zilnic şi ani în şir de personalul medical de aici este nu doar bună, ci cu adevărat nemuritoare.

Elena Sîrbu, asistentă medicală 

 

 Prin activitatea sa de ani de zile, Secţia Copii Nou-născuți a făcut fapte mari, care i-au asigurat un loc de cinste în istoria Centrului Mamei şi Copiluli şi a medicinii în general.

Darii Emilia, medic neonatolog 

Activitatea secției de copii nou-născuţi  

este apreciată după următorii indicatori de calitate.

 

Indicatorul

 

1.  Ponderea nou-născuţilor aplicati în contact"piele la piele" pe parcursul primei ore de la naştere (≥60minute).

 

 

2.  Ponderea nou-născuţilor care au primit Vit „K” în primele 2 ore de viaţă.

 

 

3.     Rata nou-născuţilor alăptaţi natural precoce pe parcursul primei ore de viată.

 

 

4.     Rata nou-născuţilor Alimentaţi artificial după indicaţii absolute şi relative

 

 

5.     Ponderea nou-născuţilor ce sunt alăptăţi exclusiv la sân la externare din maternitate.

 

 

6.     Ponderea nou-născuţilor la care respectate cerinţele „Lanţul cald”

 

 

7.     Ponderea naşterilor premature ( 34 s.g.) cu administrare de glucocorticoizi (cu scop profilactic a SDR

 

 

8.     Ponderea naşterilor ce au fost monitorizate de neonatolog.

 

 

9.     Ponderea nou-născuţilor care au dezvoltat infectie nosocomială 48 ore după naştere

 

 

10.     Numărul de instruiri documentate (aprobate prin .ordine locale) efectuate cu lucrătorii medicali

 

 

11.     Ponderea nou-născuţilor cu un scor Apgar ≤6 puncte la minutul 5 de viaţă

 

 

 

12.     Nou-născuţii care sau aplicat paşii de resuscitare „A-B-C-D”

 

 

13.     Ponderea copiilor nou-născuți

 

 

14.     Ponderea copiilor cu retard în dezvoltarea intrauterină

 

 

15.     Ponderea nou-născuţilor care au avut pierdere mai mult de 15% în masa corporală

 

 

16.     Ponderea placentelor care sau examinat morfologic

 

 

17.     Ponderea nou-născuţilor care au primit profilaxia gonoblenoreeii

 

 

18.     Rata nou-născuţilor cu SAM din toate naşteri

 

 

19.     Rata nou-născuţilor din mame cu diabet zaharat

 

 

20.     Ponderea nuo-născuților examinați la fenilcetonurie

 

 

21.     Rata nou-născuţilor născuţi din mame cu tuberculoză, SIDA, SIFILIS, Hepatita „C” etc.

 

 

22.     Rata nou-născuţilor care s-au aflat în maternitate împreună cu mama

 

 

23.     Ponderea nou-născuţilo la care s-au depistat patologii congenitale prin ecografie

 

 

24.     Rata incidenței prin anomalii congenitale

 

 

25.     Rata mortalităţii perinatale (RMP)

 

 

26.     Rata mortalităţii neonatale precoce

 

 

27.     Rata morbidității neonatale precoce

 

 

28.     Rata morbidităţii prin boala hemolitică a nou-născutului

 

 

29.     Rata morbidității prin traumatism obstetrical

 

 

30.     Pondera nou-născuților transferați din secție la etapa II de îngrijire

 

 

31.     Ponderea  nou-născuţilor transferaţi în secţie cu hipotermie.

 

 

32.     Ponderea nou- născuţilor transferaţi în secţie cu hipoglicemie.

 

 

33.     Ponderea nou-născuţilor vaccinaţi HVB

 

 

34.     Ponderea nou-născuţilor vaccinaţi BCG

 

 

35.     Ponderea femeilor gravide din secţiile de patologie care au participat la cursurile’’Școala mamei ’’

 

 

 

Tatiana Sîrbu, asistentă medicală

 

Forostovschii Parascovia, asistentă medicală 

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.