Obstetrică nr.2

Secția și-a început activitatea în componența Maternității în anul 1981 sub denumirea de „Secția Observație-Lăuzie nr.1”. Prima șefă a secției obstetricale a fost Zinaida Prisacari, iar apoi conducerea a fost preluată de Ala Ceban, Aurelia Grosu, Elena Criganuță - medici de categorie superioară în obstetrică și ginecologie. Din 1996 până în 2015, Secția Observație-Lăuzie nr.1 a fost condusă de doctorul în medicină, Iurie Carauș. Din anul 2014, Secția Lăuzie se delimitează de observație și sala a II-a de naștere este denumită Obstetrica II. Din anul 2015, Secția Obstetrică II este condusă de medicul obstetrician-ginecolog de categorie superioara, Stela Mocanu.

 

Carauș Iurie - Șeful Centrului Perinatal III, d.ș.m      

  medic obstetrician – ginecolog, categorie superioară

 

 

     

 

Mocanu Stela – sef secție,

medic obstetrician – ginecolog, 

 

Oglindă Maia – moașa superioară,

categorie superioară

 

 

Harea Andrian – medic obstetrician    

ginecolog, categorie superioară     

 

Moroșanu Angela - medic obstetrician

ginecolog, categorie superioară

 

 

 

 

 

Colectivul secției Obstetrică II

În secția Obstetrică II activează: 4 medici, 11 moașe și 6 infirmiere. 

Telefon de contact al secției - 022523735

Timp de 10 ani în secția Obstetrică II au fost asistate peste 18 mii nașteri și s-au născut peste 19 mii de copii. 4 mii de nașteri au fost premature, dintre care 600 de nou-născuți s-au născut cu masa extrem de joasă a fătului (500-999 gr.). Mai mult de 10 mii de parturiente au fost direcționate și transferate la naștere de la Centrele Perinatale de  nivelul I și II cu patologii extragenitale severe. Aproximativ 700 de nașteri au fost sarcini multiple (27 de nașteri au fost cu 3 feți; 3 nașteri cu 4 feți, si chiar o naștere cu 5 feți). Au fost efectuate peste 10 mii de operații cezariene.

Colectivul secției a obținut rezultate remarcabile în ameliorarea indicilor principali. Aceste merite se datorează personalului care activează în secție: medicii: Angela Moroșanu și Andrian Harea; moașele: Marina Stog, Nina Beregoi, Lilia Plaiu, Tatiana Mârzac, Viorica Rotari, Ecaterina Țuțu, Snejana Covalciuc, Irina Dologan, Ala Rață, Flocea Mihaela, în frunte cu moașa superioară - Maia Oglindă și infirmierele: Valentina Ștefan, Efrosinia Mihailova, Valentina Mocanu, Elena Rusu, Lidia Beliman, Angela Iachim.

Consultantul secției – Uliana Tabuică, d.ș.m., conferențiar universitar la catedra de obstetrică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu".

Membrii colectivului își îmbunătățesc continuu cunoștințele prin frecventarea cursurilor de perfecționare a medicilor, participarea la diferite seminare și congrese atât naționale, cât și internaționale (Rusia, Franța, Lituania), specializări efectuate în România, Elveția și Rusia. Au fost publicate 13 lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, elaborarea protocoalelor, ghidurilor naționale, participarea la emisiunile televizate.

În anul 2015 cu suportul companiei Edelweiss, secția a fost renovată și dotată cu aparataj modern, de performanță pentru monitoringul stării i/u a fătului și a parturientei.

Secția Obstetrică II are 5 săli de nastere dotate fiecare cu CTG monitoring electronic, aparat uzi,  sală de operații pentru situații de urgență majoră aprovizionată cu tot ce este necesar.

Secţia de Obstetrică II este o subdiviziune funcţională, care asigură asistenţa medicală calificată de staţionar, bazată pe realizările moderne ale ştiinţei şi practicii medicale.

      Secţia de Obstetrică II este subordonată administrativ Șefului Centrului Perinatologic Republican și are următoarele sarcini:

1.       Acordarea ajutorului medical specializat tuturor gravidelor, parturientelor și lăuzelor din republică, indiferent de viza de reședință.

2.       Asigurarea consecutivităţii în supravegherea, examenarea şi tratamentul gravidelor, parturientelor și lăuzelor pe parcursul aflării în secţie.

3.      Asigurarea asistenţei medicale calificate la naştere, supravegherii corespunzătoare, îngrijirii esenţiale, vaccinării şi ajutorului calificat nou-născuţilor în primele ore de viață.

4.      Asigurarea "lanţului cald" pentru nou-născuţii cu greutate mică şi extrem de mică la naștere.

5.      Asigurarea aflării împreună a mamei şi copilului, aplicării nou-născutului la sânul mamei în primele 30 de minute după naştere şi alimentaţiei naturale conform celor 10 paşi, recomandaţi de OMS/UNICEF.

6.      Asigurarea resuscitării esenţiale a nou-născutului cu suferinţă fetală în caz de necesitate.

7.      Efectuarea operațiilor cezariene planice şi de urgenţă.

8.         Instruirea persoanelor de susţinere (soţ, mamă, soră, persoană apropiată etc.) pentru suportul psiho-emoţional în naştere;

9.         Asigurarea regimului sanitar-igienic şi anti-epidemic.

10.     Sporirea nivelului profesional al personalului secţiei.

11.      Analiza complicaţiilor în naștere și perioada de lăuzie în scopul profilactării acestora pe viitor.

12.       Utilizarea largă în practica cotidiană a tehnologiilor moderne de asistență medical perinatală.

În conformitate cu sarcinile de bază secţia Obstetrică II asigură:

1.     Investigarea operativă şi tratamentul calificat al gravidelor, parturientelor, lăuzelor şi nou-născuţilor.

2.     Conlucrarea cu instituțiile medicale republican de alt profil pentru rezolvarea optimală a nașterii.

3.     Perfecţionarea metodelor de conduită raţională a naşterii cu implementarea parteneriatului în naştere, pregătirii psiho-emoţionale a gravidei şi membrilor familiei.

4.     Asigurarea continuităţii în supravegherea, investigarea şi tratamentul gravidelor, parturientelor lăuzelor şi nou- născuţilor prin stabilirea unei legături permanente cu Asociaţiile Teritoriale Medicale a mun.Chişinău, Centrele perinatologice din teritoriu şi alte instituţii curativ-profilactice.

5.     Promovarea măsurilor deameliorare a calităţii asistenţei medicale şi îngrijirii parturientelor, lăuzelor şi nou- născuţilor lor.

6.     Asistenţa socio-legală mamelor;

7.     Analiza calităţii asistenţei medicale obstetricale şi neonatale, eficienţei activităţii personalului;

8.     Instruirea personalului medical în tehnologiile moderne de îngrijire intranatală şi neonatală, promovate de OMS/UNICEF.

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.