Secția otorinolaringologie

Contacte:

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Clinica “E. Coţaga”

str. Vasile Alecsandri, 2

MD 2062, Chişinău, tel.: (+373) 22 72-81-07; 72-81-11

 

Secția Otorinolaringologie

 

Subdiviziune a Clinicii  “Em. Coțaga“ din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului, care asigură asistență medicală specializată copiilor cu afecțiuni ale nasului, gîtului și urechii. Anual în secție se tratează circa 2500 pacienti cu diverse afectiuni otorinolaringologice. Sectia este baza clinica a Catedrei de Otorinolaringologie a USMF ,,Nicolae Testemitanu,,.

 

 

Ion Ababii, rector IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, academician al AŞM.

 

 

Șef secție – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Mihail Maniuc.

 

 

Asistenta superioară - Capcelea Maria

 

   Secția a fost fondată în anul 1957 în cadrul Spitalului Clinic Republican pentru Copii  “Emilian Coţaga”, primul șef de secție fiind Naum Morgulis. În secție au activat savanți remarcabili și medici practicieni de înaltă calificare și profesionalism. Profesorul Mihail Zagarschih, sef catedră Otorinolaringologie Nr 2, autor a multiplelor lucrări științifice recunoscut în întreaga lume pentru metoda originală de tratament a combustiilor chimice ale esofagului prin aplicarea tuburilor de peritoneu bovin. Conferențiarul Ion Antohi - autor a lucrărilor științifice originale în domeniul otologiei, chirurg iscusit și medic de o înaltă ținută deontologică. Medicii, fost șef de secție E. Taran, M. Tenenboim, Gh. Frumusachi, B. Brufman, fost șef de secție V. Kalinovschii au amprentat puternic activitatea secției, prin munca lor asiduă, contribuind la dezvoltarea serviciului de otorinolaringologie pediatrică.

Obiectivele sectiei:

-         Comunicarea eficientă cu pacienții și părinții acestora.

-       Implementarea și actualizarea protocoalelor clinice naționale, conform standartelor internaționale.

-         Asigurarea activităţii consultative a pacienţilor cu patologii ORL internaţi în secţie, la necesitate de comun cu alţi specialişti.

-         Efectuarea investigaţiilor complexe în volumul necesar în scopul unui diagnostic specializat.

-         Asigurarea tratamentului chirurgical, conservativ şi de îngrijire a pacienţilor internaţi în staţionar corespunzător nivelului terţiar, utilizînd  tehnologii  contemporane de diagnostic și tratament.

-         Tratament rapid cu minime eforturi și cheltuieli în conformitate cu politica CNAM

-         Asigurarea condițiilor confortabile de mediu spitalicesc.

-         Asigurarea securității actului medical atît pentru pacient cît și pentu personalul medical.

-         Evidența statistică a metodelor de diagnostic, tratament și eficiența acestora în parte, pentru formarea unei baze informaționale științifice utile compartimentului ORL Pediatric, cu scopul îmbunatățirei actului medical de viitor.

Resurse umane și gradul de calificare a personalului

Colaboratorii catedrei:

1.     Ababii Polina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,

2.     Diacova Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,

3.     Danilov Lucian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

4.     Didencu Alexandru, medic ORL-secundar clinic

Medicii secției:

1.     Gavriluța Vasile, doctor în științe medicale, medic ORL grad superior,

2.     Cujba Calistrat, medic ORL grad superior,

3.     Manic Victor, medic ORL grad superior,

4.     Țurcanu Victor, medic ORL grad superior,

5.     Gusac Liviu, medic ORL grad superior,

6.     Cojocaru Ina, medic ORL grad I,

7.     Procopciuc Mariana, medic-consultant ORL

 

 

Colectivul secției

 

 

Infrastructura și mediul spitalicesc:

 

Mediul spitalicesc este adecvat necesităților pacienților, personalului, vizitatorilor, este liber de riscuri pentru pacienți şi personal. 

Secţia este pregătită pentru a acţiona în situaţii exceptionale și a asigura protecția pacienților, personalului cît şi vizitatorilor.

 

 

 

Sala de operație

 

Clinica dispune de aparataj şi instrumente medicale necesare pentru diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor ORL şi a celor adiacente, în conformitate cu cerinţele contemporane. Asistenţa de urgenţă se acordă in regim non-stop. Intervenţiile chirurgicale includ o gamă de operaţii performante şi sofisticate, precum: ablaţia neoformaţiunilor laringiene prin microlaringoscopie suspendată, microchirurgie funcţională a urechii medii( intervenţii reconstructive la ureche,stapedoplastii, timpanoplastii, etc.), chirurgia funcţional endoscopică a nasului şi a sinusurilor paranazale, etc.

 

 

  

Activitatea în sala de operație

 

 

Imagini din sala de chirurgie virtuală

 

 

Efectuarea rinomanometriei

Imagini din sala de chirurgie virtuală                 

Metode de diagnostic şi tratament practicate în clinica ORL:

1.     Endoscopia și fibroscopia organelor ORl

2.     Microscopia organelor ORL

3.     Rinomanometria, rinometria acustică

4.     Chirurgica clasică a organelor ORL

5.     Chirurgia endoscopică rinosinusală

6.     Laser chirurgia nasului, faringelui și laringelui

7.     Microchirurgia urechii și a căilor respiratorii superioare

8.     Chirurgia cu microdebrider (shawer surgery). 

 

 

Consultația pacienților

 

 

Performanţe şi realizări:

Lucrarile colaboratorilor sectiei au fost inalt apreciate la diverse foruri stiintifice.

-         Premiul 1  la Concursul bianual al Academiei de Ştiinţe a RM, Topul Inovaţiilor.

-         Medalii de Aur la expozitii nationale si internationele: Belgia, Elvetia, Romania, Rusia.

-         Diplome de excelenta la diferite saloane de inventica.

-         Brevete de inventie, certificate de inovare.

 

 

Vă urăm SĂNĂTATE!

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.