Serviciul audiologie, protezare auditivă și reabilitare medico-pedagogică

   Centrul Republican de Audiologie, Protezare auditivă şi Reabilitare medico-pedagogică este o subdiviziune a Clinicii „Emilian Coţaga,  creată prin ordinul nr.136 din 31.03.06 al Ministerului Sănătății care activează în baza  Instituţiei  Medico-Sanitare  Publice  Institutul Mamei şi Copilului. Centrul î-şi desfăşoară activitatea ştiinţifico-practică în colaborare cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu,,  de asemenea  Universităţile Pedagogice  şi Asociaţia Otorinolaringologilor din Republica Moldova.

Funcţia Centrului este prestările serviciilor medicale în domeniul audiologiei şi protezării auditive, reabilitarea psiho-pedagogică a persoanelor cu surditate,  coordonarea activităţii curativ-profilactice, implimentarea tehnologiilor avansate de diagnostic, tratament şi recuperare a pacienţilor cu deficienţă de auz, favorizarea implimentării realizărilor cercetărilor ştiinţifice, elaborarea normativelor unice ş.a   

 

  Statele :

 

 

Anghelina Chiaburu - medic ORL-audiolog, doctor în ştiințe medicale, conferențiar universitar-şef de Centru. Stagii profesionale în Franța, Belgia, Elveția, Austria, Germania, Polonia, Cehia, Croația, Romania, Ucraina.

 

 

Diana Chirtoca- doctor în ştiințe medicale, medic ORL- audiolog. Stagii  Austria, Cehia, Germania, Croația, Romania, Ucraina.

Angela Sasu, surdopedagog, stagii Franța.

Tatiana Cebotari –psiholog, stagii Franța, Austria.

Opra Tatiana asistentă medicală

Claudia Moroean asistentă medicală  

 

Centrul efectuează următoarele genuri de activitate:

·        Acordarea asistenţei specializate performante de diagnostic (explorările audiologice şi vestibulare),  reabilitare protetică,  reabilitare psiho-pedagogică

·        acordarea asistenţei medicale şi psiho-pedagogice înalt specializată persoanelor suferinde de surditate şi patologie vestibulară;  

·        protezare auditivă , reabilitare medico-pedagogică și psihologică a copiilor și maturilor cu surditate, tulburări vestibulare, defecte de vorbire și alte patologii.

·        acordarea asistenţei consultative lucrătorilor medicali din instituţiile medico-sanitare publice din republică și participarea la perfecţionarea cadrelor din domeniu;

·        organizarea seminarelor, simpozioanelor, congreselor în problemele patologiei auzului şi a vorbirii, a patologiei vestibulare;

·        conlucrarea activă cu mass-media întru sensibilizarea populaţiei în problema patologiei auzului şi vorbirii, tulburărilor vestibulare;

·        activitatea organizator-metodică şi coordonarea activităţii serviciilor implicate în activitatea de diagnostic, tratament, reabilitare şi profilaxie a tulburărilor de auz.

·        participarea la promovarea politicii în domeniu, elaborarea strategiilor de profilaxie, diagnostic timpuriu, tratament, reabilitare protetică şi medico-pedagogică a surdităţii şi tulburărilor vestibulare la copii şi maturi;

·        particparea la elaborarea propunerilor de perfecţionare a cadrului legal şi aplicarea acestuia;

·        elaborarea studiilor clinice, rezultatele cărora vor fi utilizate pentru determinarea priorităţilor şi elaborarea strategiilor de diagnostic timpuriu, tratament, reabilitare şi profilaxie a patologiei analizatorului acustic-vestibular menite să ridice nivelul și calitatea vieții, diminueze morbiditatea și invaliditatea prin patologia analizatorului acustic-vestibular, să reintegreze în societate persoanele cu patologia dată

·        contribuirea la elaborarea proiectelor de cercetări ştiinţifice şi implementării realizărilor cercetărilor ştiinţifice prioritare în domeniul audiologiei, vestibulometriei,  protezării auditive, reabilitării protetice şi reabilitării psiho-pedagogice, elaborării normativelor unice, standardelor şi schemelor de diagnostic, tratament şi reabilitare a persoanelor cu patologia analizatorului acustic-vestibular, şi implementarea lor în practică.

·        Stabilirea şi consolidarea activității de parteneriat între instituțiile medicale, pedagogice și sociale pentru ameliorarea asistenţei specializate, respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități și întru integrarea acestora în societate 

·        evaluarea şi monitorizarea stării sănătăţii populaţiei la capitolul audiologiei cu elaborarea ulterioară a măsurilor de îmbunătăţire a sănătăţii polulaţiei;

·        monitorizarea şi prevenirea institiționalzării copiilor cu surditate în scopul respectării drepturilor copiilor cu dezabilităţi

·        elaborarea şi evaluarea realizării programelor teritoriale vizînd profilaxia şi diagnosticul precoce al surdităţii, defectelor de vorbire şi tulburărilor vestibulare;

·        organizarea şi implementarea screening-ului surdităţii la nou-născuţi;

·        evaluarea necesităţii populaţiei din republică în proteze auditive, implant cohlear;

·        participarea la elaborarea caietului de sarcini faţă de aparatele auditive, implant cohlear şi alte dispozitive destinate recuperării patologiei auditive şi vestibulare;

·        participarea la deciziile de autorizare a tipurilor de proteze auditive, implant cohlear care vor intra în reţeaua  din republică;

·        realizarea monitoringului  activităţii medicale şi psiho-pedagogice în domeniul patologiei auzului, vorbirii şi tulburărilor vestibulare cu  implementarea meto        delor noi de diagnostic,  tratament şi reabilitare  în conformitate cu principiile bazate pe dovezi;

·        elaborarea şi implementarea programelor de colaborare cu instituţiile medicale şi pedagogice de profil din ţară şi de peste hotare, participarea la lucrările seminarelor, congreselor internaţionale în domeniu;

 

La moment Centrul dispune de următorul aparataj şi utilaj medical:

·        Audiometre clinice  

·        Impedansmetru

·        Sistema Chartr pentru înregistrare potenţialelor evocate auditiv

·        Sistema Capella pentru înregistrarea otoemisiei acustice

·        Aparataj pentru ocupaţii surdopedagogice

·        Cabină faradizată

·        Microscop electronic

·        Sistema pentru videonistagmografie și posturografie

·        Sistema pentru reabilitare surdopedagogica Verboton

·        Sistema pentru reglajul implantului cohlear

 

Serviciile prestate:

1.     Examenul statusului ORL

2.     Acumetria fonică şi cea instrumentală

3.     Audiometria tonală liminară

4.     Audiometria reflector-condiţionată (comportamentală)

5.     Audiometria vocălă

6.     Înregistrarea Otoemisiilor  acustice

7.      Înregistrarea Potenţialelor  evocate auditiv

8.     Reglajul Implantului Cohlear

9.     Vestibulometria și posturografie

10.  Protezarea auditiva

11.   Reabilitare logopedica

12.  Reabilitare surdopedagogica

 13.  Reabilitare psiho-pedagogică

 

Reabilitare psiho-pedagogică și terapie logopedică

 

 

Audiometria tonală liminară

 

 

Vestibulometria

 

 

Sediul Centrului se află în incinta Clinicii ,, Em. Coţaga,, IMSP Institutul Mamei şi Copilului situat pe adresa mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.