Clinica pediatrie

Ina Palii - şef Clinica Pediatrie

 

  Clinica Pediatrie a IMSP IMsiC a fost fondată în anul 1985, condusă în prezent de Dna Palii Ina, doctor habilitat în științe medicale, este desfăşurată pe 295 de paturi, avînd ca scop asigurarea asistenţei medicale de înaltă performanţă copiilor cu vîrste cuprinse între 0 şi 18 ani, ce suferă de diverse maladii acute şi cronice. Odată cu implementarea asigurărilor obligatorii în medicină, copiii beneficiază de servicii medicale gratuite în volumul necesar. Numărul de copii internati anual este în jur de 12000.

Colaboratorii Clinicii Pediatrie

 

 Obiectivele de bază ale Clinicii Pediatrie: 

* Asigurarea asistenței medicale de înaltă performanță și în volumul prevăzut în Programul unic copiilor cu vîrste cuprinse între 0-18 ani, ce suferă de diverse maladii acute și cronice din RM (respectînd Normele metodologice de aplicare);

* Promovarea și asigurarea respectării, protecției și realizării tuturor drepturilor copiilor - la servicii medicale de calitate și în volumul necesar (în conformitate cu SMDT, PCN etc), la medicamente generice accesibile şi inofensive, la informații, siguranță, oportunități de joacă, odihnă, intimitate etc. ;

* Dezvoltarea continuă a tehnologiilor medicale prin instruirea continuă a cadrelor, dotarea cu echipament medical, fortificarea bazei tehnico-materiale;

* Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat și colaborare cu Instituții similare de peste hotare în vederea proiectelor comune și accederii;

* Eficientizarea activității în vederea realizării obiectivelor Politicii naţionale de sănătate, Programului de dezvoltare strategică a IMSP IMșiC (2013 – 2017) şi altor acte normative în vigoare. 

Clinica Pediatrie cuprinde 13 secţii clinice de staţionar (Gastrohepatologie, Ginecologie, Endocrinologie, Neurologie, Nefrologie, Cardiologie, Hematologie și Pediatrie generală, Reumatologie, Neurologie vîrstă fragedă, Pneumologie, Alergologie, Recuperare, Reanimare și terapie intensivă) şi secţia Reabilitare clinică, subdiviziuni paraclinice (Serviciu stomatologic, Blocul alimentar etc.).

 

Zinaida Abdurahmanova - asistentă principală, Clinica Pediatrie

 

Resursele umane și gradul de calificare a personalului.

* Activează 65 de medici, inclusiv 90 % dețin categoria superioară de calificare; 6 doctori habilitati in medicina, profesori universitari; 7 doctori în științe medicale, conferențiari universitari;

* ÎnClinica Pediatrie își desfășoară activitatea savanți, deținători ai celor mai înalte grade științifice, profesioniști cunoscuți în înreaga țară și peste hotarele ei (prof. univ., L. Vasilos, M. Rudi, V. Turea, E. Stasii, N. Revenco, S. Sciuca, I. Mihu, I. Palii, Gh.Railean, si al.);

* Inclusiv membri ai unor Comisii specializate ale MS RM.

  Un punct forte pentru Pediatrie îl constituie colaborarea clinicii cu Departamentul de Pediatrie al USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Metode noi de diagnostic și tratament implimentate.

* Implimentarea Proiectului MS RM ,,Tratamentul antiviral al copiilor cu hepatite cronice virale B, C, D”;

* Implimentarea testelor de diagnosticare a infecţiei cu H. Pylori: test cu ureaza,

* Test biohit Hp UFT 300 şi de apreciere a intoleranţei la lactoză: Test lactose biohit Health Care;

* Angio CT, angio RMN, în scop de diagnostic și tratament;

* Diagnosticul precoce prin metoda EcoCG 2D, 3D şi Doppler tisular a MCC;

* Aprecierea funcţiei sistolice şi globale (nu doar a VS) a ventriculului drept prin TAPSE și indicele Tei; 

* Determinarea presiunii în artera pulmonară; rezistenţei vasculare pulmonare, metoda Doppler; 

Asistente superioare, Clinica Pediatrie

 

* Monitorizarea Holter ECG 24 ore cu determinarea variabilităţii ritmului cardiac în disritmii cardiace la copii de la vîrste precoce;

* Depistarea activă şi monitorizarea automată Holter TA la copiii şi adolescenţii cu hipertensiune arterială;

* Determinarea masei VS, Eco CG Doppler;

* Pulsoximetria sceening la nou-născuți și sugari;

* Implimentarea osteodensitometriei osoase și a USG articular;

* Tratamentul biologic cu Actemra în AIJ, forma sistemică;

* Tratamentul recuperator multidisciplinar al copiilor bolnavi cu hemofilie;

* Ultrafonoforeza cu gel „Bişofit” în gonartroze;

* Degajarea căilor respiratorii în procesele bronhopulmonare la copiii prematuri şi sugari;

* Folosirea imagisticii CT spiralată şi prin RMN în diagnosticul patologiei de volum a glandelor endocrine si creierului al copii;

* Diagnosticul diabetului zaharat în sindroamele genetice, care îl pot genera;

* Implimentarea testului cu gonadoliberină în diagnosticul diferenţial al pubertăţii precoce forma centrală;

* Dozarea anticorpilor anti-GAD, anti-ICA antiinsulinici în diagnosticul diferenţial al diabetului zaharat;

* Dozarea 17-OH-progesteronului, 11-deoxicorticosteronului şi ACTH in diagnosticarea şi evidenţa bolnavilor cu forme rare a smlui adrenogenital;

* Monitorizarea continuă a glicemiei în vederea optimizării tratamentului diabetului zaharat la copii;

* Folosirea tioctacidului şi benfotiaminei în tratamentul neuropatiei diabetice; 

* Insulinoterapia prin perfuzie subcutanată continuă (pompa de insulină) etc.; 

 

 

Intrarea principală, Clinica Pediatrie

 

  Specialiştii pediatri ai Clinicii elaborează şi implementează protocoale clinice naţionale şi instituţionale, forme avansate de asistenţă medicală în instituţiile medico-sanitare din ţară; organizează şi participă la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale, seminare republicane şi zonale pentru medicii de familie, medicii pediatri; publică articole ştiinţifice, ghiduri, manuale, monografii; medicii curatori acordă suport consultativ-metodic în organizarea eficientă a serviciilor medicale de profil în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare. 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.