Secția cardiologie

 

Ina Palii - Șef Clinică 

 

   Secția funcționează în cadrul IMsiC din anul 2002, fiind în frunte cu Șef Clinică, doctorul habilitat în medicină, Ina Palii și unei echipe de medici (Tatiana Zahariuc, Lucia Pîrțu,  Natalia Gavriliuc) şi asistente medicale cu un nivel de calificare performant (asistenta superioară  - Svetlana Slonovschii), soluţionînd cele mai complicate cazuri de patologie cardiovasculară. 

  Secţia este desfăşurată pe 25 de paturi şi deserveşte anual în jur de 1000 de copii. Activitatea secţiei este orientată spre o asigurare a asistenţei medicale calificate de diagnostic şi tratament, bazată pe realizările moderne ale ştiinţei şi practicii medicale a copiilor din perioada sugară până la 18 ani cu diverse maladii cardiovasculare din republică: malformaţii congenitale ale cordului, miocardite, cardiomiopatii primare şi secundare, aritmii cardiace, pericardite şi endocardite, hipertensiune arterială şi sindrom metabolic, hipertensiune pulmonară primară şi secundară, sindromul de insuficienţă cardiacă, diverse cardiopatii şi valvulopatii, prolapsul de valva mitrală si al. 

 

 

Colectivul secţiei

 

 

 Svetlana Slonovschii - asistenta superioară  

 

    Cu toate că Cardiologia pediatrică este o ramură relativ nouă a medicinii contemporane, în secţie s-au realizat multe progrese în ultimii 10 - 15 ani, permanent se implementează noi tehnologii: diagnosticul precoce prin metoda EcoCG 2D şi Doppler color a malformaţiilor congenitale cardiace, evidenţa lor, crearea unei baze de date; aprecierea funcţiei sistolice şi globale a ventriculului sting și drept prin TAPSE; determinarea presiunii în artera pulmonară; a rezistenţei vasculare pulmonare, metoda Doppler; monitorizarea Holter ECG 24 ore cu determinarea variabilităţii ritmului cardiac în disritmii cardiace la copii de la vârste precoce, depistarea activă şi monitorizarea automată Holter TA la copiii şi adolescenţii cu hipertensiune arterială; estimarea riscului cardiovascular şi initierea profilaxiei maladiilor cardiovasculare începînd din frageda copilărie şi al. 

 

  

   În concordanţă cu progresele cardiologiei contemporane, prerogativelor de activitate complexă de asistenţă, echipa de medici de rînd cu colaboratorii Departamentului de Pediatrie a USMF „Nicolae Testemiţanu” (conferentiarii A. Stamati, L. Romanciuc, L. Pîrțu) este antrenată în cercetarea diferitor maladii cardiace de o prevalenţă majoră în rîndul populaţiei pediatrice. Astfel, pe parcursul ultimilor ani la baza secţiei au fost efectuate cercetări ştiinţifice în domenii de mare actualitate, dintre care în miocarditele virale la copii; evidenţierea în premieră a factorilor de risc ai hipertensiunii arteriale la copiii din RM; excelarea mecanismelor fiziopatologice implicate în evoluţia sindromului de insuficienţă cardiacă secundară cardiopatiilor congenitale şi identificarea căilor posibile de corecţie; variabilitatea ritmului cardiac în prolapsul de valvă mitrală; studiul randomizat de estimare a eficacităţii Sildenafilului la copiii cu hipertensiune pulmonară secundară cardiopatiilor congenitale, a Bisoprololului asupra variabilităţii ritmului cardiac în aritmii cardiace şi toate aceste cercetări au fost finalizate prin studii disertaţionale susţinute (1 teză de doctor habilitat şi 3 teze de doctor în medicină). Actual se studiază tematici cu o importanţă majoră, ca MCC, Hipertensiunea pulmonară, Cardiomiopatiile primare, Sindromul Metabolic şi al.

 

 


  

   Colaboratorii secţiei au elaborat şi implementat protocoale naţionale şi instituţionale în majoritatea maladiilor cardiace la copii, recomandari metodice, ghiduri, monografii, participă activ la diverse forume ştiinţifice naţionale şi internaţionale, abordînd cele mai actuale teme în domeniul cardiologiei pediatrice. 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.