Secția hematologie și pediatrie generală

 

Valentin Ţurea - şef secţie, d.h.s.m., Profesor universitar 

 

  Secţia Hematologie, ca structură, şi-a început activitatea în cadrul Spitalului Clinic Republican pentru copii, în componenţa secţiei Hematologie/ Gastrologie/ Hepatologie. Primii paşi în acordarea asistenţei hematologice specializate au fost întreprinşi de şefa secţiei Maria Pîslari, de viitoarea şefă a direcţiei Asistenţă medicală a mamei si copilului a Ministerului Sănătăţii Valentina Melnic, medicii Ludmila Iordanov, Ninel Corolcov şi Liubovi Şceogolev.

 

 

Colectivul secţiei Hematologie

 Din 1985, secţia Hematologie îşi desfăsoară activitatea în componenţa Centrului de Ocrotire a Sănătăţii Mamei si Copilului, apoi în cadrul ICSDOSMşiC.

  Din anul 2014, îşi desfăşoară activitatea ca secţie de Hematologie si Pediatrie Generală, în componenţa Institutului Mamei si Copilului. Secţia activează pe 20 de paturi-15 pentru profil hematologic si 5 pentru profil pediatric. 

 

 

Ala Gurmuzachi - asistentă superioară, categorie superioară

Şef clinică; sef secţie- d.h.s.m., Profesor universitar Valentin Ţurea

 

Colaboratorii secţiei:

Eugen Popovici, medic de categorie superioară

Elena Gnatcova, medic de categorie superioară

Asistenta superioară- Ala Gurmuzachi, categorie superioară

 

În activitatea secţiei participă 9 asistente medicale, din care 6 cu categorie medicală superioară şi 3- alte categorii. 

 

 

  Actualmente, secţia Hematologie a IMSP IMsiC asigură asistenţă medicală specializată copiilor cu anemii carenţiale de gradul II-III, anemii hemolitice ereditare şi dobîndite, anemii aplastice, vasculite hemoragice, coagulopatii, patologia trombocitelor. Secţia Hematologie a IMSP IMsiC asigură diagnosticul primar al maladiilor oncohematologice la copii. 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.