Secția nefrologie

 

Valeriu Gavriluţa – şef secţie, medic pediatru-nefrolog, categorie superioară

 

  Secţia Nefrologie pediatrică îşi desfăşoară activitatea în componenţa Departamentului Pediatrie IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi este amplasată la etajul V al blocului de Pediatrie.

  Secţia activează pe 20 paturi desfăşurate în 6 saloane şi 3 izolatoare, şi dispune de o cameră de joc pentru copii;

 

 

Colectivul secţiei Nefrologie

 

   Secţia Nefrologie activează în regim non-stop şi acordă asistenţă medicală de înaltă performanţă copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 luni şi 18 ani, cu diferite afecţiuni reno-urinare, internaţi cât în mod de urgenţă, atât şi în mod planic în conformitate cu standardele internaţionale şi drepturile pacienţilor la servicii medicale de înaltă calitate.

 

 

Silvia Topală - asistentă superioară

 

Funcţiile şi atribuţiile de bază a secţiei

* Asigurarea activităţii consultative a pacienţilor cu patologii reno-urinare internaţi în secţie, la necesitate de comun cu alţi specialişti;

* Efectuarea investigaţiilor complexe în volumul necesar în scopul unui diagnostic specializat;

* Asigurarea tratamentului conservativ şi îngrijirii a pacienţilor internaţi în staţionar corespunzător nivelului terţiar, cu implimentarea tehnologiilor medicale de înaltă performanţă;

 

 

În secţie activează doi medici:

* Valeriu Gavriluţa – şef secţie, medic pediatru-nefrolog, categorie superioară;

* Elena Paveliuc – medic pediatru, secundar clinic, specializare nefrologie pediatrică;

Secţia este baza clinică al Departamenului Pediatrie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

* Director – doctor habilitat în medicină, profesor universitar Ninel Revenco;

* Şef clinică Hematologie şi Nefrologie pediatrică – doctor habilitat în medicină, profesor universitar Valentin Ţurea;

* Consultantul seţiei – doctor în medicină, conferenţiar universitar Angela Ciuntu;

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.