Secția neurologie

 

Gheorghe Railean - şef secţie, medic neurolog- categorie superioară, doctor habilitat în medicină

 

  Secţia Neurologie a fost transferată din SCR „Em. Coţaga” la 15.05.1992 în incinta IMSP ICŞDOSMşiC cu personalul medical şi şef secţie-dna Smirnova Ludmila Anatol.

  Secţia are 25 de paturi şi dispune de şase saloane pentru pacienţi, ordinator, cabinet logopedic, cabinet pentru psiholog, bucătărie, sufragerie şi cabinete pentru personal. 

  La moment în secţie activează 3 medici, 1 psiholog, 1 logoped, 9 asistente medicale, 5 infirmiere.

 

 

Colectivul secţiei

 

  Din anul 1998, funcţia şefului secţiei a fost preluată de către Gheorghe Railean- colaborator ştiinţific superior, dr. în medicină, medic neurolog- categorie superioară, astăzi doctor habilitat în medicină, membru al Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii. Activitatea practică a domnului Gh.Railean este susţinută de medicii ordinatori Ludmila Smirnova şi Nadejda Şcerbina-medici cu categorie superioară. Activitatea organizaţională şi spirituală a colectivului din momentul iniţierii secţiei este menţinută de asistenta superioară -Aleşina Anastasia şi logopedul Arhire Corina.

 

 

Nadejda Şcerbina - medic neurolog, caregorie superioară

 

  Pe baza pacienţilor secţiei au fost scrise şi editate peste 100 de lucrări ştiinţifice în jurnalele din ţară şi peste hotare, în special monografia „Sindromul algic la copii” şi teza de doctor habilitat în medicină „Rolul factorilor în tulburările vegetative la copii”. 

  Activitatea secţiei corespunde cu ord. MS nr. 408, 228 şi are scop de diagnostic, tratament şi parţial tratament de recuperare pentru copiii ci vârstele 4 – 18 ani. Maladiile tratate în secţie: afecţiuni reziduale, congenitale, ereditare şi dobîndite ale Sistemului Nervos Central, în special Paralizii cerebrale infantile şi Epelepsii, Retard neuromotor, Disfuncţii cerebrale minimale.

 

 

Ludmila Smirnova - medic neurolog, categorie superioară

 

  Colectivul secţiei Neurologie în frunte cu şeful secţiei, dnl Gheorghe Railean, are un scop- diminuarea durerii şi invalidităţii la copii, folosind toate capacităţile profesionale,intelectuale şi spirituale, menţinerea relaţiilor calde şi prietenoase cu pacienţii şi părinţii acestora.

 

 

PERFORMANŢELE SECŢIEI DE NEUROPSIHIATRIE PEDIATRICĂ

1. Din anul 2011 în secţia de neuropsihiatrie pediatrică o fost întrodus:

1.1. serviciul de ludoterapie pentru copii cu dizabilităţi neurologice organice şi funcţionale;

1.2. examenul psihologic la copiii cu dereglări neurologice funcţionale;

1.3. serviciul de psihocorrecţie în neuroze;

2. În 2011 şeful secţiei, domnul Gh.Railean susţine teza de doctor habilitat în medicină;

3. Din 2012 domnul Gh.Railean este membrul al Comisiei Ministerului Sănătăţii în domeniul neurologiei.

 

PERSPECTIVELE PE VIITOR A SECŢIEI DE NEUROLOGIE

1. Colaborarea cu departamentul de neuropediatrie din SUA, Wake University, North Carolina, în probleme de diagnostic funcţional a patologiei neurogenetice, patologiei neurologice centrale şi periferice la copii. 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.