Secția neurologie vîrstă fragedă

 

Calcîi Cornelia - şef secţie, dr. şt. med., medic neurolog pediatru, asistent universitar 

 


 

 Frunză Olga - asistentă superioară

 

 

Lapteacru Veronica - asistentă medicală

 

  Secția de Neurologie vîrstă fragedă este o secţie în care sunt spitalizaţi copiii cu vîrstele între 4 luni- 4 ani, care are drept scop diagnosticarea, monitorizarea, evaluarea şi tratamentul diverselor patologii neurologice. Activitatea este desfăşurată pe 20 de paturi. Secţia acordă asistenţă medicală copiilor din raioanele republicii, precum şi din municipiul Chişinău. Dispunem de cabinet logopedic, unde sunt efectuate activităţi recuperatorii logopedice şi psihopedagogice. O pondere mare din patologiile tratate reprezintă epilepsiile, în special cele farmacorezistente. Printre alte patologii tratate se menţionează: paraliziile cerebrale infantile, neuroinfecţiile, patologiile genetice, afecţiunile acute ale sistemului nervos periferic, tulburările de comportament etc.

 

 

Colectivul secţiei

Statele secţiei:

Calcîi Cornelia - şef secţie, dr. şt. med., medic neurolog pediatru, asistent universitar.

Ana Antohi - medic neurolog pediatru, categorie superioară.

Maria Goţonoaga - medic neurolog pediatru, categorie superioară.

Frunză Olga - asistent medical superior, categorie superioară.

Condrea Corina - logoped-defectolog, psihopedagog.

 

 

Secţia este consultată de colaboratorii Departamentului Pediatrie USMF “Nicolae Testemiţanu”:

Ion Iliciuc – prof. univ.,dr. hab. şt.med., şef Clinică Neuropediatrie

Petru Martalog - conf. univ., dr.şt.med 

În secţie activează 8 asistente medicale cu categorie superioară şi personal medical inferior (8 persoane). 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.