Secția reumatologie

 

Ninel Revenco - şef Clinica

 

   Secţia Reumatologie pediatrică (şef Clinica şi director al Departamentului Pediatrie USMF „Nicolae Testemiţanu” - Ninel Revenco, profesor universitar, doctor habilitat în medicină) a fost fondată în anul 1996 pentru acordarea asistenţei medicale performante copiilor cu vîrstele 1-18 ani şi are ca scop: diagnosticul şi evaluarea copiilor cu diagnostic neclar în febră prelungită, dereglarea funcţiei articulare, modificări de laborator şi semne clinice probabile pentru maladii reumatice; diagnosticul şi supravegherea de durată a următoarelor maladii: artrita juvenilă idiopatică, spondiloartropatiile (spondilita anchilozantă, artrita reactivă, artrita în asociere cu maladii intestinale inflamatorii), alte artropatii (boala Lyme cu artrită, artritele postinfecţioase), maladii difuze ale ţesutului conjunctiv (lupus eritematos de sistem, dermatomiozita şi polimiozita juvenilă, boala mixtă a ţesutului conjunctiv, sclerodermia sistemică şi localizată, sindrom Sjogren, sindrom antifosfolipidic), vasculitele sisemice (poliarteriita nodoasă, granulomatoza Wegener, sindrom Behcet, boala Takayasu, vasculitele hipocomplementemice, cele prin hipersensibilizare, vasculitele cerebrale, postinfecţioase); diagnostic, tratament şi participarea în determinarea planului de tratament în următoarele situaţii: febra reumatismală acută, apofizite, trombocitopenia autoimună, eritromelalgia, dureri de creştere, sindrom de hipermobilitate, osteohondropatii, osteoporoza sau osteopenii, fenomen Raynaud; diagnostic şi participarea în stabilrea planului de tratament în maladiile autoimune în asociere cu alte maladii primare; consult şi evaluare în orice situaţii pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului de maladie reumatică. 

 

  

Colectivul secţiei Reumatologie pediatrică

 

Pentru bolile reumatologice fiind boli cronice este extrem de important momentul diagnosticării şi iniţierii tratamentului, fapt care poate diminua disabilităţile ulterioare, complicaţiile şi uneori poate salva viaţa.

 

 

   Secţia Reumatologie dispune de 25 paturi şi pe parcursul anilor a fost acordată asistenţă medicală specializată anual în jur la 800 copii cu diverse patologii reumatice. De menţionat printre activităţile de performanţă ale secţiei - implementarea celor mai contemporane metode de diagnostic şi tratament ale maladiilor reumatice la copii, bazate pe realizările moderne ale ştiinţei şi practicii medicale - RMN articulară, ecografia articulară, tratamentul biologic în artrita juvenilă idiopatică, forma sistemică şi al.

 

 

Salonul secţiei 

 

Paralel cu activitatea curativă, în secţie se desfăşoară cercetări ştiinţifice de o mare valoare, similare progreselor ştiinţei internaţionale; colaboratorii secţiei participă şi oragnizează diferite conferinţe naţionale şi internaţionale, promovează o mai buna cunoastere a bolilor reumatice pediatrice, stimuleză cercetarea ştiinţifică în acest domeniu, asigură protocoale şi ghiduri de bună practică, asigură oportunităţi pentru pregatirea medicilor prin organizarea unor manifestari ştiinţifice (simpozioane, conferinţe, congrese) şi facilitarea accesului la publicaţii medicale.

 

 

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.