Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante: 

Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul perinatologie                                               

Cercetător ştiinţific coordonator, Laboratorul perinatologie                                        

Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul morfopatologie                                            

Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul  pediatrie                                                     

Cercetător ştiinţific, Laboratorul corecţie chirurgicală a viciilor congenitale                

Cercetător ştiinţific superior, Laboratorul corecţie chirurgicală a viciilor congenitale   

Cercetător ştiinţific, Laboratorul obstetrică                                                                  

Cercetător ştiinţific stagiar, Laboratorul neuropediatrie                                                

Cercetător ştiinţific principal, Laboratorul neuropediatrie                                              

Șef Laborator neuropediatrie                                                                                       

Secretar știintific

– 4 persoane

– 1 persoană

– 2 persoane

– 1 persoană

– 2 persoane

– 1 persoană

– 2 persoane

– 1 persoană

– 1 persoană

– 1 persoană

– 1 persoană

 

Dosarul candidaților urmează să includă:

 • cererea de participare la concurs, adresată directorului IMSP IMC;
 • CV-ul (Europass) și fişa personală de evidenţă a cadrelor, 2 fotografii 3x4;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copia diplomei de licență, de master, rezidenţiat sau echivalente ale acestora;
 • copia diplomei de doctor sau doctor habilitat în domeniul științei corespunzător postului, ale diplomei de conferențiar cercetător/universitar sau profesor cercetător/universitar;
 • copii ale certificatelor de educație continuă;
 • lista lucrărilor ştiinţifice publicate (conform Formularului 1, ”Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova”);
 • referinţa de la ultimul loc de lucru;
 • recomandarea a doi specialiştii în domeniul cu grad ştiinţific;
 • raportul de activitate pe parcursul a 3 ani și extrasul din procesul verbal al ședinței laboratorului științific cu aprobarea raportului de activitate – pentru candidații care activează în IMSP IMC;
 • orice alte document ce certifică capacitatea personală.

Sunt admişi cetăţenii Republicii Moldova. 

 

Dosarul se prezintă în decurs de 30 de zile din momentul publicării la adresa: MD 2062, Chişinău, str. Burebista 93, secretarului ştiinţific, bir. 206.

Telefon pentru informaţii: 55-96-49, 52-36-61, 52-36-41.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.