Știință și cercetare

Teza pentru obtinerea gradului stiințific de doctor habilitat în stiinte medicale

16 Mai 2017
Teza pentru obtinerea gradului stiințific de doctor habilitat în stiinte medicale

ANOMALIILE DE DEZVOLTARE ALE ORGANELOR GENITALE FEMININE: OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI Autor: Mișina Ana Gradul: doctor habilitat în științe medicale Specialitatea: 321.15 – OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE Anul: 2017 Consultant ştiinţific: Cernețchi Olga, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Om Emerit Consultant ştiinţific: Gudumac Eva, dr. hab. șt. med., profesor universitar, academician AȘM, Om Emerit Instituţia: IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.