Inaugurarea secției Cardiologie, renovată cu suportul Guvernului României

Inaugurarea secției Cardiologie, renovată cu suportul Guvernului României.

La eveniment au luat parte:

- Daniel Ioniță, E.S. Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova
- Stela Grigoraș, Ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova

Secția Cardiologie din cadrul Institutului Mamei și Copilului, funcționează din anul 2002, soluţionând cele mai complicate cazuri de patologie cardiovasculară.

Este desfăşurată pe 25 de paturi şi primește anual în jur de 1000 de copii. Activitatea secţiei este orientată spre o asigurare a asistenţei medicale calificate de diagnostic şi tratament, bazată pe realizările moderne ale ştiinţei şi practicii medicale a copiilor din perioada sugară până la 18 ani cu diverse maladii cardiovasculare din republică: malformaţii congenitale ale cordului, miocardite, cardiomiopatii primare şi secundare, aritmii cardiace, pericardite şi endocardite, hipertensiune arterială şi sindrom metabolic, hipertensiune pulmonară primară şi secundară, sindromul de insuficienţă cardiacă, diverse cardiopatii şi valvulopatii, prolapsul de valva mitrală, etc.

Cardiologia pediatrică este o ramură relativ nouă a medicinii contemporane, totuși, în secţie s-au realizat multe progrese în ultimii 10 - 15 ani, are loc implementarea permanentă de noi tehnologii: diagnosticul precoce prin metoda EcoCG 2D şi Doppler color a malformaţiilor congenitale cardiace, evidenţa lor, crearea unei baze de date; aprecierea funcţiei sistolice şi globale a ventriculului stâng și drept prin TAPSE; determinarea presiunii în artera pulmonară; a rezistenţei vasculare pulmonare, metoda Doppler; monitorizarea Holter ECG 24 ore cu determinarea variabilităţii ritmului cardiac în disritmii cardiace la copii de la vârste precoce, depistarea activă şi monitorizarea automată Holter TA la copiii şi adolescenţii cu hipertensiune arterială; estimarea riscului cardiovascular şi initierea profilaxiei maladiilor cardiovasculare începând din frageda copilărie.

Colaboratorii secţiei au elaborat şi implementat protocoale naţionale şi instituţionale în majoritatea maladiilor cardiace la copii, recomandări metodice, ghiduri, monografii, participă activ la diverse forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, abordând cele mai actuale teme în domeniul cardiologiei pediatrice.

Lansarea ”Proiectului privind renovarea şi utilarea secţiilor IMSP Institutul Mamei şi Copilului” a fost posibilă datorită semnării, la data de 14 noiembrie 2014, a Memorandumului de înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, reprezentat de IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Conform acestui document oficial, Guvernul României a pus la dispoziţie o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 1 000 000,00 EUR pentru reabilitarea a 4 componente – cheie a Maternităţii IMSP Institutul Mamei şi Copilului: 
• renovarea şi dotarea secţiilor de lăuzie şi obstetrică; 
• dotarea centrului de screening prenatal; 
• renovarea şi dotarea secţiei de reanimare; 
• modernizarea spaţiului de primire pacienţi.

Pe parcurs, datorită cooperării eficiente între Donator şi managementulul local al proiectului, implementării cu succes, dar şi înainte de termenii prescrişi, a tuturor obiectivelor proiectului dat, s–a decis, de comun acord, conform Amendamentului din 2 septembrie 2015 la Memorandumul de Ȋnţelegere, acordarea unei noi tranşe, în valoare de 1 500 000,00 EUR, IMSP Institutului Mamei şi Copilului, pentru renovarea, dar şi dotarea cu mobilier a mai multor secţii, spaţii din cadrul Clinicii Pediatrie, dar şi din cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică Academician „Natalia Gheorghiu”.

Proiectul vine în continuarea unui set de lucrări de renovare iniţiate în decursul anului 2014 cu fonduri atrase prin campania de colectare de donaţii RENAȘTE MOLDOVA. 
Proiectul privind renovarea şi utilarea secțiilor IMSP IM şi C a demarat ȋn noiembrie 2014.

Suma totală a investiției pentru renovarea secției Cardiologie a constituit 2.260.000 Lei (inclusiv 510.000 Lei mobilier).

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.