Condoleanțe

Administrația și întreg colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului; 

Consiliul Științific, Departamentul cercetare, inovare și transfer tehnologic exprimă sincere condoleanțe Doamnei Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, director al IMSP ICŞDOSMşiC în perioada anilor 2003 - 2010, cercetător științific principal al laboratorului de Obstetrică (în prezent) – în legătură cu trecerea în neființă a soțului Constantin Ețco, profesor universitar, fondator și șef al Catedrei economie, management și psihopedagogie în medicină a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.