Sesizările parvenite în adresa IMC și sporirea calității asistenței medicale acordate sunt foarte importante pentru instituție. 
Astfel, a avut loc consiliul medical organizat de comun cu consiliul calității. 
Subiectele puse în discuție au făcut referire la evaluarea gradului de satisfacție a pacienților în 2017, precum și analiza cererilor, petițiilor, solicitărilor parvenite pe parcursul anului 2017.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.