Modernizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă era o necesitate stringentă în Republica Moldova

Pe durata a 10 ani, Proiectul moldo-elvețian ”Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă în Republica Moldova”-  REPEMOL și – adus contribuția la asigurarea unui acces egal pentru toți copii în stările critice, la servicii medicale de calitate, în cel mai scurt timp posibil.

Modernizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă era o necesitate stringentă în Republica Moldova.

Proiectul a întrodus în sistemul de sănătate din Republica Moldova conceptul ”Unitate de primiri urgente” , ulterior Proiectul a dotat masiv aceste UPU cu echipament performat.

Suntem nespus de recunoscători pentru faptul că proiectele din domeniul sănătății, implementate cu asistența Elveției, au contribuit semnificativ la îmbunătățirea indicatorilor în IMSP Institutul Mamei și Copilului  și  sporirea  calității  serviciilor medicale acordate copiilor în stări de urgențe. Ca rezultat, în IMSP Institutul Mamei și Copilului  mortalitatea copiilor sub cinci ani s-a redus considerabil.

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.