Contacte

Adresa: 

Republica Moldova, or. Chişinău 

str. Burebista, 93, MD-2062

Anticamera: (22) 78 11 01

e-mail: mamsicop@gmail.com 

Birouri de informare:

 

 Cancelaria

 (22) 52 11 71

 Maternitate

 (22) 78 12 10

 Pediatrie

 (22) 55 96 51

 Secţia consultativă copii

 (22) 78 12 43

 Secţia consultativă femei

 (22) 78 12 62

 Departament medicină urgență

 (22) 52 36 21

 Centrul de Genetică

 (22) 56 39 26

 Achiziții Publice

 (22) 55 96 46

 Clinica Emilian Coțaga

 (22) 72 77 39

 Resurse umane

 (22) 78 14 30

 

 

 

Rechizite bancare:

IMSP Institutul Mamei și Copilului

m.Chișinău, str. Burebista ,93

c/f 1003600151643

MF-Trezoreria de Stat

TREZMD2X

IBAN MD73TRPCCC518430A00006AA

 

Transport public: 

Maxi - taxi

Autobuse

113,175,103,163

 23

  

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.