Agenda telefonică

Funcţia

Nume/Prenume

Telefon

Director 

Sergiu Gladun

(22) 52 36 61

(22) 78 11 01

Vicedirector cercetare, inovare şi transfer tehnologic

Ninel Revenco

(22) 52 74 26

Vicedirector perinatal nivelul III

Iurie Carauș

(22) 52 31 10

Vicedirector management medical

Mihai  Rotaru

(22) 52 36 79

Vicedirector medical clinica pediatrie

Ina Palii

(22) 52 37 75

Vicedirector departament sănătatea reproduceri și genetica medicală

Mihail  Strătilă

(22) 56 27 46

Vicedirector Centrul Ştiinţifico – Practic de Chirurgie pediatrică „Natalia Gheorghiu”

Natalia Cojușneanu

(22) 55 96 56

Vicedirector Clinica „Em. Coţaga”

Vasile Tomuz

(22) 72 77 76

Vicedirector medical


Valentin Țurea

(22) 52 37 75

Vicedirector departament dezvoltare, infrastructură și administrare a patrimoniului

 Iurie Dobrea

(22) 52 31 15

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.