Adresa: 

Republica Moldova, or. Chişinău 

str. Burebista, 93, MD-2062

Cancelaria Fax: (22) 52 11 71

e-mail: imcopil@ms.md

 

Birouri de informare: 

 Maternitate

 (22) 78 12 10

 Pediatrie

 (22) 55 96 51

 Secţia consultativă copii

 (22) 78 12 43

 Secţia consultativă femei

 (22) 78 12 62

 Departament medicină urgență

 (22) 52 36 21

 Centrul de Genetică

 (22) 56 39 26

 Achiziții Publice

 (22) 55 96 46

 Clinica Emilian Coțaga

 (22) 72 77 39

 Resurse umane

 (22) 78 14 30

 

Agenda telefonică

Funcţia

Nume/Prenume

Telefon

Director 

Sergiu Gladun

(22) 52 36 61

(22) 78 11 01

Vicedirector cercetare, inovare şi transfer tehnologic

Ninel Revenco

(22) 52 74 26

Vicedirector perinatal nivelul III

Iurie Carauș

(22) 52 31 10

Vicedirector management medical

Mihai  Rotaru

(22) 52 36 79

Vicedirector medical clinica pediatrie

Ina Palii

(22) 52 37 75

Vicedirector departament sănătatea reproduceri și genetica medicală

Mihail  Strătilă

(22) 56 27 46

Vicedirector Centrul Ştiinţifico – Practic de Chirurgie pediatrică „Natalia Gheorghiu”

Natalia Cojușneanu

(22) 55 96 56

Vicedirector Clinica „Em. Coţaga”

Vasile Tomuz

(22) 72 77 76

Vicedirector medical

Valentin Țurea

(22) 52 37 75

Vicedirector departament dezvoltare, infrastructură și administrare a patrimoniului

 Iurie Dobrea

(22) 52 31 15

 

Rechizite bancare:

IMSP Institutul Mamei și Copilului

m.Chișinău, str. Burebista ,93

c/f 1003600151643

MF-Trezoreria de Stat

TREZMD2X

IBAN MD73TRPCCC518430A00006AA

 

Transport public: 

Maxi - taxi

Autobuse

113,175,103,163

 23

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.