Reanimare pediatrică

 

Ana Oglinda - şef secţia Reanimare pediatrică şi Toxicologie, d.şt.m.,conferenţiar universitar 

 

   Secția reanimare pediatrică și toxicologie este unica în Institutul Mamei și Copilului cu acest profil, deservește copii cu urgențe pediatrice somatice și urgențe toxicologice. Secția este organizată și funcționează din anul 1986, preconizată pentru 12 paturi, iar din 1.01.2015 funcționează pe 15 paturi, inclusiv 3 paturi pentru copii cu intoxicații acute exogene. În secție se acordă asistență medicală urgentă copiilor cu vârsta de la 1 lună până la 18 ani cu diferite maladii somatice și urgențe toxicologie.

 

 

Colectivul secţiei

 

   Primii medici anesteziologi reanimatologi pediatri care au activat în această secție au fost: Godiac Valeriu; Zabalotnaia Olga, Cucmenco Olga, Zveaghințeva Tatiaina, Leahu Raisa. Primul șef de secție a fost Godiac Valeriu. De remarcat aportul substanțial în formarea serviciului de reanimatologie și toxicologie pediatrică adus de către Prof. Rudi Mark, Tamara Pîrgari, Boris și Vasilos Liubovi.

 

   

În baza cercetărilor și a rezultatelor obținute  a fost îndeplinită teza de doctor în medicină la tema: “Terapia limfotropă și limfoprotectoare în tratamentul complex al endotoxicozelor la copii de vârstă fragedă”. Secția este baza de perfecționare pentru medici rezidenți, medici specialitatea Medicina de Urgență, medici ATI.

 

 

Tatiana Grosu - asistent medical superior, categoria superioară 

  Numai pe parcursul ultimilor 4 ani au fost elaborate 11 protocoale clinice naționale în urgențe pediatrice, 5 recomandații metodice, publicate 22 articole în reviste de specialitate.

 

 

  La baza secției Reanimare pediatrică și Toxicologie activează Centrul Național Informațional în Toxicologia Pediatrică - TOXAPEL, care a fost înființat la data de 19 aprilie 2013 prin Ordin MS nr.472. Telefon TOXAPEL 022 555-220. Acest serviciu vine în ajutorul populației, cadrelor medicale în ghidarea telefonică a managementului cazurilor de intoxicație la copii în primele minute pînă la sosirea echipei specializate a serviciul AMU.

 

  

Din 20.II.2015 la baza secției a fost înființat centru de Formare în Urgențe Pediatrice pentru medici și asistente medicina de urgentă, colaboratori ale secțiilor de ATI și SPU. 

  Pe parcursul anilor 2008-2012 au fost implementate proiecte de reparație capitală a secției de reanimare pediatrică și toxicologie, înaintate de șeful secției Oglinda Ana și susținute financiar de către Ambasada Poloniei cu sediul în Chișinău.

 

   

Pe parcursul ultimilor ani secția a fost beneficiara proiectului REPEMOL, în cadrul căruia a fost echipată cu utilaj medical modern, inclusiv cu aparate pentru cardiomonitorizarea copilului critic, aparate pentru susținerea artificială a respirației, pulsoximetere, defibrilatoare ș.a echipamente pentru monitorizarea indicilor vitali.

 

 

   La moment în secție activează 4 doctori cu categoria superioară și 5 cu prima categorie. Toți medicii sunt licențiați în Anesteziologie și reanimatologie. Sunt membri a Societății ATI R. Moldova, a societății române SRATI. 

 

 

  Indicii cantitativi și calitativi ai secției sunt pozitivi, iar efortul echipei secției reanimare pediatrică și toxicologie sunt creșterea satisfacției pacientului. 

 

Va dorim sănătate! 

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.