Departament dezvoltare infrastructură și administrare a patrimoniului

Iurie Dobrea - şef Departament

 

  Activitatea ştiinţifică, de diagnostic şi tratament, desfăşurată de IMSP IMşiC, necesită un adecvat suport tehnico-material şi ingineresc. Tot utilajul trebue să funcţioneze ireproşabil, reţelele inginereşti să fie în stare bună de exploatare în orice anotimp al anului, astfel ca subdiviziunile Instituţiei să beneficieze de condiţii favorabile pentru o muncă bine pusă la punct.

 

 

Colectivul Departamentului

 Aceste sarcini stau în faţa Departamentului dezvoltare, infrastructură şi administrare a patrimoniului.

Departamentul acordă următoarele servicii:

 

* Serviciul Tehnologii Informaţionale şi Telecomunicaţii - şef serviciu, Pidghirnîi Vadim

Tel. de contact- 067621919

* Inginer- şef- Curlatov Nicolae

Tel. de contact- 067621932

* Serviciul transport sanitar- şef Olăraşu Ion A.

 Tel. de contact- 060314822

* Serviciul antiincendiar, securitatea muncii şi protecţie civilă- şef serviciu, Deliu Călin

Tel. de contact- 068526546

* Serviciul construcţie şi reparaţie- şef serviciu, Bunduchi Tudor

Tel. de contact- 068648975

* Depozit central- şef depozit, Tcaciuc Angela

Tel. de contact- 079432192

* Serviciul gospodărie- şef serviciu Valean Igor

Tel. de contact- 069115760

* Serviciul gaze speciale- şef serviciu,Ghirju Vasile R.

Tel. de contact- 069116960

* Serviciul electrotehnic şi frigorific- şef serviciu, Harea Ion

Tel. de contact- 078166187

* Serviciul apă-canal, reţele termice şi ventilare- şef serviciu, Boşcanean Gheorghe D.

Tel. de contact- 069992115

* Serviciul exploatare ascensoare- şef serviciu, Căruntu Galina A.

Tel. de contact- 079000532

* Serviciul securitate internă- şef serviciu, Buciucianu Ion

Tel. de contact- 079017052

 

  Ordinea pe teritoriul Instituţiei, care ocupă o suprafaţă de 9,34 ha, o menţin lucrătorii pentru amenajarea teritoriului.

 

 

Instituţia dispune de un parc de automobile pentru deservirea pacienţilor şi necesităţilor proprii, constituit din 15 unităţi: automobile specializate pentru servicii medicale, 2 ambulanţe şi 1 tractor. 

  În departament sînt persoane, care muncesc în IMşiC de zeci de ani: Ilie Terentii, conducător auto- 30 de ani; Ghirju Vasile, şef serviciu gaze speciale- 30 de ani; Curlatov Nicolae, inginer- şef- 23 de ani; Boşcăneanu Gheorghe, şef serviciu apă-canal şi ventilare- 17 ani. Merită cele mai calde cuvinte şi mulţumire.

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.