Antiincendiar, securitatea muncii și protecție civilă

Serviciul antiincendiar, securitatea muncii si protectie civila al IMSP IM si C este consemnat conform Hotaririi Guvernului RM, DIN 05.02.2009.

Colaboratori

Deliu Calin - sef serviciu

Cibric Gheorghe - specialist securitatea si sanatatea in munca

Dobrea Iurie - specialist securitatea antiincendiara

Tataru Mihail - specialist protectia civila

- organizeaza verificari a cunostintelor colaboratorilor privind sanatatea in munca, masurile privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evaluarea lucrarilor precum si consecintele posibile nerespectarii  legislatiei in domeniulsecuritatii si sanatatii in munca

- participa la elaborarea masurilor in vederea prevenirii accidentelor de munca precum si imbunatatirea conditiilor de munca

- executa sistematic controale in ceea ce priveste respectarea prevederilor si instructiunilor de prevenire si stingere a incendiilor

- asigura utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor

- organizeaza activitati in domeniul protectiei civile, a structurilor pentru managementul situatiilor de urgenta, precum si identificarea riscurilor generatoare ale acestora

- asigura departamentele sectiile si serviciile institutiei cu toate instructiunile in domeniul securitatii si sanatatii in munca si sa efectuieze controlul privind indeplinirea acestora de catre toti colaboratorii institutiei

- elaboreaza propuneri referitor la imbunatatirea conditiilor de munca privind securitatea si sanatatea in munca, securitatea antiincendiara precum si privind perfectionarea sistemului protectiei  civile in institutie.

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.