Serviciul securitate internă și pază

Anul înființare: iunie 2013

Colaboratori:

6 unități, inclusiv 1-Șef seviciul; 5 – agenți securitate în incintă

Specificul secției:

 Asigură protecția IMSP IMC, a angajaților, previne contravențiile care pot provoca consecințe grave inclusiv de ordin economic. Asigură interactiunea cu institutiile de  drept  în scopul profilacsiei si depistării infractorilor care au comis crime în teritoriul instituției.

 Efectuează investigații de serviciul la indicația administrației în cazul pierderii sau delapidării valorilor material de comun cu serviciul juridic.

Organizează supravegherea prin intermediul camerelor video a teritoriului și edeficiilor, altor puncte vulnerabile, care necesită protectie, organizează și coordonează instalarea tehnicilor de supraveghere (sisteme video, butoane de alarmă, etc.).

Elaborează și propune spre aprobare documente ce reglementează modul de funcționare a serviciului, înaintează propuneri ce tin de  accesul persoanelor în teritoriul și edificiile medicale a institutului.

 Întreprinde masuri de protectictie, securitate a angajaților,paciențientilor,  vizitatorilor de abuzuri si altor comportamente agresive din partea unor personae rau intentionate.

Numărul telefon de contact: șef serviciul – 022-781-115;

post pază – 022-781-114.

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.