Tehnologii Informaționale și Comunicații

 

Colaboratori:

Pidghirnîi Vadim

Şef Serviciu

Golubenco Alexandru

Inginer-programator

Niculin Andrei

Inginer-programator

Zeliznîi Denis

Tehnician pentru deservirea calculatoarelor

Bodrug Irina

Operator introducerea,validare şi prelucrare date

Curcan Anatolie

Electromecanic telecomunicaţii

 

   Serviciul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu ordinele interne, ordinele MS şi CNAM, ordinile şi dispozițiile Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, alte acte normative privind organizarea şi buna funcţionare a Sistemului Informaţional Medical din cadrul IMSP IM şi C.

   Pe parcursul anului 2016, s-au efectuat lucrări de extindere a reţelei internet acces prin tehnologia Wi-Fi gratuit.

 

   Instituţia este conectată la reţeaua Internet prin fibră optică cu capacitatea de 100 Mb/sec.

   Serviciul deservește 450 calculatoare PC, 4 servere, 210 imprimante.

   Pagina web a instituţiei a fost schimbată pe o platformă nouă şi a fost mărită capacitatea stocării informaţiei după care a fost modificată şi este actualizată regulat.

A fost creată pagina oficială a instituției pe rețeaua Facebook.

 

 Scopul general al serviciului:

- implementarea tehnologiilor informaţionale performante;

- Întreţinerea reţelei de internet și intranet, dezvoltă infrastructura reţelei.

- crearea, întreţinerea şi actualizarea paginii web a Instituției;

- asigurarea stocării tuturor tipurilor de informaţie medicală.

- elaborarea soft-urilor;

- completarea, culegerea şi colectarea informaţiei;

- crearea şi controlul arhivelor de date.

- extinderea şi deservirea reţelei locale de telefonie fixă, reparaţia şi întreţinerea tehnică a centralelor telefonice.

 

Tel: (22) 78 11 00

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.