Departament monitorizare și evaluare servicii medicale

   Activitatea Departamentului monitorizare şi evaluare servicii medicale (în continuare - Departament) este coordonată de domnul Mihai Rotaru, medic-pediatru, categoria superioară; doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar USMF „N. Testemiţanu”; specialist în management sanitar, categoria superioară; master în management; auditor în Sisteme de Management al Calităţii.

 

 

 

   Departamentul îşi desfăşoară activitatea în baza strategiilor, politicii şi ordinelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în domeniu, conducîndu-se de actele normative în vigoare (inclusiv, ordinul Ministerului Sănătăţii nr.46 din 31.01.2006 „Cu privire la organizarea în cadrul IMSP republicane a Subdiviziunii de monitorizare, evaluare şi integrare a serviciilor de asistenţă medicală” etc.), întru organizarea sistemelor integrate a serviciilor medicale. 

   Departamentul prin intermediul subdiviziunilor constituante organizează şi coordonează activităţile organizator-metodice, de supervizie, consultative medicale a serviciului clinic la nivel naţional şi instituţional, de management al calităţii, statistică medicală şi arhivare a documentaţiei etc.

   Misiunea de bază a Departamentului constă în ameliorarea sănătăţii mamei şi copilului prin organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale, bazate pe tehnologii medicale de înaltă performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative, inclusiv prin: a) sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală de performanţă; b) asigurarea la nivel terţiar a asistenţei medicale pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivelul raional sau municipal; c) coordonarea activităţii subdiviziunilor instituţiei, ce ţin de planificarea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţii lor; d) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectării drepturilor acestuia; e) implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii în instituţie; f) asigurarea suportului consultativ-metodic şi informaţional în realizarea asistenţei medicale integrate etc.

 

Subdiviziunile Departamentului 

Serviciul managementul calității și audit medical 

Serviciul statistică medicală 

Serviciul audit și operatori DRG 

Serviciul monitorizare, evaluare şi integrare a serviciilor medicale 

Arhiva

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.