Serviciul audit și operatori DRG

Adresa: 2062 or. Chişinău,  str. Burebista, 93

Tel.: (+373 22) 521935

         (+373 22) 781281

E-mail: StatisticaMedicala@mama-copilul.md

 

Colaboratorii Serviciului audit şi operatori DRG:

Şef  serviciu :          Valeriu Gladun, medic audit

Medici audit:

Elena Vlasova, medic audit

Valentina Cojuhari, medic audit                                                                                                                           

                        

Operatori:

                        Elena Barburas, operator-coordonator

                          Ecaterina Gurdiş, operator

                          Olesea Bostanica, operator

                          Natalia Şevţova, operator

 

Serviciul audit şi operatori DRG este parte componentă a structurii IMSP IMşiC, şi a fost înfiinţat conform ordinului instituţiei în anul 2014.

  

        Sarcinile de bază ale Serviciului audit şi operatori DRG a IMSP IMşiC sunt:

  • Examinarea şi procesarea FMBS externaţi din staţionar în programul DRG, cu expediere electronică ulterioară la CNAM în termenii stabiliţi.

 

  • Asigurarea conducerii IMSP IMşiC cu diferite rapoarte privind activitatea subdiviziunilor în acordarea asistenţei medicale persoanelor spitalizate.

 

  • Efectuarea la cererea conducerii IMSP IMşiC a unor rapoarte pe diferite compartimente ale activităţii în limitele documentaţiei de evidenţă în vigoare.

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.