Serviciul statistică medicală

 

Adresa: 2062 or. Chişinău,  str. Burebista, 93

Tel.: (+373 22) 521935

         (+373 22) 781281

E-mail: StatisticaMedicala@mama-copilul.md

 

Colaboratorii Serviciului statistică medicală:

Sef  serviciu :      Oxana Cupcea, medic statistician

Medici statisticieni:

Ludmila Popovici, medic statistician, I categorie

Nelea Ciofu, medic statistician

Constantin Cucereanu, medic statistician

Raisa Tulgara, medic statistician, I categorie

 

Statisticieni medicali:

                        Olga David, statistician medical

                        Angela Cernețchi, statistician medical

                        Veronica Buciumaș, statistician medical

                        Lilia Volcunovici, statistician medical

 

Serviciul statistică medicală este parte componentă a structurii IMSP IMşiC.

Sarcinele de bază ale Serviciului statistică medicală a IMSP IMşiC sunt:

 • Acumularea informaţiei statistice conform tabelului formelor statistice aprobate prin ordinile de MS pentru întocmirea dărilor de seamă periodice şi anuale despre indicii de activitate de la secţiile spitaliceşti şi specializate de ambulator a IMşiC.
 • Prezentarea în termenii stabiliţi a informaţiei statistice generalizate în Centrul Naţional de Management în Sănătate.
 • Efectuarea analizei volumului şi calităţii asistenţei medicale specializate de ambulator, stomatologică, perinatală, spitaliceşti etc. în IMSP IMşiC.
 • Monitorizarea şi instructarea privind întocmirea documentaţiei statistice în instituţie  în strictă conformitate cu actele normative în vigoare.
 • Efectuarea controlului cu privire la îndeplinirea corectă a documentaţiei statistice medicale în toate subdiviziunile.
 • Diversificarea formelor de evidenţă şi a dărilor de seamă în instituţie, introducerea noilor metode de colectare, prelucrare şi utilizare datelor statistice în activitatea IMSP MşiC, implimentarea tehnicii de calcul şi noilor tehnologii de acumulare şi prelucrare a informaţiei statistice.
 • Asigurarea conducerii IMSP IMşiC cu date statistice privind activitatea subdiviziunelor în acordarea asistenţei medicale populaţiei.
 • Efectuarea controlului cu privire la completarea corectă a documentaţiei statistice medicale în toate subdiviziunele instituţiei şi veridicităţii informaţiei statistice, inclusiv în dările de seamă.
 • Efectuarea la cererea conducătorului IMSP IMşiC a unor investigaţii statistice speciale pe diferite compartimente ale activităţii în limitele documentaţiei de evidenţă în vigoare.
 • Acumularea şi monitorizarea informaţiei privind activitatea instituţiei în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţeă medicală.
 • Controlul şi monitorizarea zilnica a respectări cerinţelor cu privire la numărul programat de internări în staţionar.
 • Întocmirea lunară a dărilor de seamă despre volumul acordat de asistenţă medicală pacienţilor asiguraţi şi prezentarea lor CNAM şi conduceri instituţiei, în termenii stabiliţi.
 • Comandarea formularelor medicale necesare.

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.