Departament medicina urgentă

 

Victor Şcarevnea - şef Departament, medic chirurg-pediatru, cat.superioară 

 

  Departamentul Medicină de Urgență este o subdiviziune a IMSP Institutul Mamei și Copilului organizată în baza ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova n.43 din 22.01.2013 ,,Cu privire la instituirea departamentului și unității de primire urgențe ca subdiviziune structurală în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești”. Organizarea Departamentului Medicină de Urgență a fost posibilă datorită Proiectului REPEMOL în colaborare cu Ministerul Sănătății al Republicii Modova și Administrației IMSP Institutul Mamei și Copilului, și este singurul departament din servciul regionalizat de asistență medicală urgentă și terapie intensivă la copii, care îndeplinește funcția de instituție de nivel II, precum și de nivel III.

 

 

Colectivul Departamentului

DMU deservește în calitate de instituție medicală de nivel II 20 de raioane din centrul republicii, precum și în calitate de instituție medicală de nivel III cele mai grave cazuri de urgență la copii din toată țara. 

  În 2015 DMU a acordat asistență medicală de urgență la peste 18000 de pacienti, dintre care peste 11000 ulterior au fost internați în secțiile de profil al IMşiC. 

 

 

Oleg Mitreanu - medic de urgenţă 

 

  Pentru acordarea asistenței medicale de urgență DMU dispune de spații pentru triaj, pentru resuscitare a pacienților critici, pentru evaluare și tratament imediat, pentru investigații paraclinice, pentru izolare, saloane cu paturi pentru observația pacienților pînă la 24 ore, sală de operație pentru intervenții chirurgicale minore, sală de pansamente și altele.

  

Departamentul este dotat cu utilaj medical modern procurat prin intermediul Proiectului REPEMOL-aparat Rentgen mobil, ecograf, cardiomonitoare, ventlator respirație asistată, pulsoximetre, perfuzoare, nebulizatoare, aspiratoare, sistemă centralizată cu oxigen și aer comprimat.

 

Mariana Țurcanu - asistentă superioră, cat.superioară

 

  În activitatea sa personalul DMU beneficiază permanent de consultațiile șefilor de secții și a specialiștilor de profil din departamentele Pediatrie, Chirurgie, Imagistică și Diagnostic, la care suntem foarte recunăscători pentru receptivitate. 

Natalia Erencova - medic pediatru

În departament activează;

Șef Departament- Victor Șcarevnea medic chirurg-pediatru, cat.superioară 

As.superioară- Mariana Țurcanu, as. medicală, cat.superioară

 

 

 

Medici de urgență- Oleg Mitreanu, Liudmila Hadîrcă, Natalia Filipenco, Leontie Macarov, Teodora Frimu

Medici pediatric- Ala Țurcan, Liudmila Cebotari, Tatiana Zamurca, Igor Pletosu, Natalia Erencova, Aurelia Furnic.

 

Medic chirurg-pediatru- Elena Gheras.

15 asistente medicale și 9 infirmiere.

 

 

Telefoane de contact-şef DMU 022-781450

As.superioară -022-781447 

Post 022-781443, 022-523621 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.