Laborator clinico-diagnostic și biochimic

Tel: 781 399

   Laboratorul clinic diagnostic și biochimie este o subdiviziune de diagnosticare medicală a Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Mamei și Copilului, instituție specializată în acordarea asistenței medicale de urgență și în mod programat copiilor din republică și din municipiul Chișinău. Serviciul de laborator a instituției este organizat odată cu deschiderea spitalului.

Actualmente, activitatea laboratorului funcționează cu compartimentele:

         - Hematologic

         - Biochimie

         - Investigații general clinice

 

Spectrul de metode cuprinde pînă la 80 tipuri de analize, inclusiv metode hematologice, biochimice și general clinice performante ce reflectă starea indicilor metabolizmelor proteic, glucidic, lipidic, hidro-salin și hemostazic.

Practic, serviciul de laborator îndeplinește tot volumul de investigații prevăzut de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, standardele medicale pentru instituțiile de profil pediatric. 

   Serviciul de laborator este dotat cu echipament performant: analizatoare biochimice automate, analizatoare pentru determinarea concentrațiilor de ioni (sodiu, potasiu) și echilibrul acido-bazic, analizatoare automate hematologice, automat de coagulogramă ce permite investigarea la nivel contemporan al pacienților.La momentul dat, în cadrul serviciului de laborator activează medici de laborator și felceri laboranți ce dispun de categorie superioară de calificare.

   Trimestrial, serviciul de laborator al instituției participă în programul de evaluare externă a calității cercetărilor de laborator la nivel republican. Rezultatele obținute în cadrul Sistemului Național de control confirmă capabilitatea și competența laboratorului instituției în acordarea serviciilor de laborator calitative, asigurînd încrederea specialiștilor în informația oferită, fapt ce permite diagnosticarea oportună și monitorizarea eficientă a pacienților.

 

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.