Director

 

 

 Vicedirector cercetare, transfer tehnologic, inovații

Vicedirector medical

Vicedirector Clinica "Em. Coțaga"

Şef Departament Consultativ Specializat Integrat

Șef Centru perinatal nivelul III

Șef Clinica pediatrie

Șef Departament dezvoltare, infrastructură și administrare a patrimoniului

Șef Departament medicină urgentă

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.