Resuse umane

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

18 Septembrie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor: Şef secţie chirurgie septică Şef secţie endoscopie Şef secţie patologia gravidităţii şi urgenţe obstetricale Şef secţie obstetrică N2 Şef secţie radiologie şi radioimagistică Şef secţie reanimare chirurgicală Şef secţie lăuzie N1 Cerințele postului: - cetățean al RM - studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului subdiviziunii date -cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit - vechime de muncă nu mai puţin de 5 ani în domeniul postului înaintat sau alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și servicii medicale vechimea de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii practice sau funcții de conducere similare) - instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

12 Septembrie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG– 2,0 posturi MEDIC NEONATOLOG -5,0 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU -4,0 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG -0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 post MEDIC CARDIOLOG COPII -1,0 post MEDIC PEDIATRU DE URGENŢĂ -1,0 post MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR -1,0 post MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU-2,0 post MEDIC REABILITOLOG-1,0 post MEDIC STOMATOLOG-1,0 post MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG -0,5 post Cerințele postului: Studii superioare în medicină generală; Studii postunversitare la specialitatea solicitată; Instruire și atestare profesională în domeniul specialității; Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj; . Cetățean al RM

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

03 August 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG – 3,0 posturi MEDIC NEONATOLOG – 5 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU – 5 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG – 0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 posturi MEDIC CARDIOLOG COPII - 1,0 post MEDIC DE URGENȚĂ -3 posturi MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC ENDOCRINOLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR -1,0 post MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU -2,0 post MEDIC ORTODONT-1,0 post MEDIC REABILITOLOG-1,0 post FARMACIST -1,0 post Cerințele postului: Studii superioare în medicină generală; Studii postunversitare la specialitatea solicitată; Instruire și atestare profesională în domeniul specialității; Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 

30 Iunie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante 

 IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG – 3,0 posturi MEDIC NEONATOLOG - 7 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU – 7 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG – 0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 posturi MEDIC CHIRURG PEDIATRU -1 post MEDIC DE URGENȚĂ -3 posturi MEDIC UROLOG -0,25 post

Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 23.06.2017 pentru ocuparea funcțiilor de şefii de secţii/Departamente

27 Iunie 2017
Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 23.06.2017 pentru ocuparea funcțiilor de şefii de secţii/Departamente

 Se prezintă rezultatele finale a concursului desfășurat pe data de 23.06.2017 pentru ocuparea funcțiilor de şefii de secţii/Departamente: Nr. crt. Numele, prenumele candidatului Funcția pentru care candidează Nota finală evaluării candidatului Rezultatul 1. Maliţev Mihail Şef Departament ATI 192,14 admis 2. Magulceac Alexandru Şef secţie nou-născuţi nr.1 213,43 admis 3. Oclanschi Ludmila Şef secţie nou-născuţi nr.1 215,54 admis 4. Fuior Liliana Şef secţie ultrasonografie 225,34 admis 5. Manole Rodica Şef secţie ginecologie infantilă 218,7 admis 6. Chiriac Adrian Şef secţie endocrinologie 223,25 admis Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 27.06.2017. Resurse umane tel.:022-52-36-11 e-mail:resurseIMC@gmail.com

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

27 Iunie 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG – 3,0 posturi MEDIC NEONATOLOG - 7 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU – 7 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG – 0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 posturi MEDIC CHIRURG PEDIATRU -1 post MEDIC DE URGENȚĂ -3 posturi MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC ENDOCRINOLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR-2,0 posturi MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG -1,0 post KINETOTERAPEUT- 2,0 posturi MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU -1,0 post MEDIC ORTODONT-1,0 post MEDIC ORL-1,0 post MEDIC NEUROCHIRURG-1,0 post Cerințele postului:

Se anunță, începînd cu data de 18.05.2017 concurs pentru ocuparea funcțiilor şefilor de subdiviziuni/departamente

18 Mai 2017
Se anunță, începînd cu data de 18.05.2017 concurs pentru ocuparea funcțiilor şefilor de subdiviziuni/departamente

Instituţia Medico –Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului O R D I N Nr.01-19/92 din 18 mai 2017 ”Cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de şefii de subdiviziuni în IMSP Institutul Mamei și Copilului” În conformitate cu prevederile, Regulamentului privind angajarea prin concurs a şefilor subdiviziunilor, şefilor de departamente în IMSP Institutul Mamei și Copilului, aprobat prin ordinul nr. 01-19/90 din 18.05.2017, Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al RM nr.139 din 15 octombrie 2015, în temeiul art. 10 din Codul Muncii al Republicii Moldova, p.48 din Regulamentul IMSP Institutul Mamei și Copilului, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 1077 din 30.12.2016, O R D O N: Se anunță, începînd cu data de 18.05.2017 concurs pentru ocuparea funcțiilor şefilor de subdiviziuni/departamente: Şef Departament ATI Şef secţie nou-născuţi nr.1 Şef secţie nou-născuţi nr.2 Şef secţie ginecologie infantilă Şef secţie endocrinologie Şef secţie reanimare chirurgicală Şef secţie ultrasonografie Şef Departament medicină urgentă Serviciul relații cu publicul, protocol și relații internaționale: - va asigura plasarea pe panoul de informație și pagina web a instituției a ordinului în cauză. - va asigura publicarea anunțului în mijloacele de informare în masă. Secția resurse umane: - va asigura recepționarea dosarelor candidaților în perioada 18.05.2017-12.06.2017. - va asigura informarea, la solicitarea candidaților, cu prevederile Metodologiei de selectare prin concurs a candidaților. Controlul executării ordinului dat mi-l asum. Director Sergiu Gladun Anexă la ordinul nr.01-19/92 din 18 mai 2017 ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor: Şef Departament ATI Şef secţie nou-născuţi nr.1 Şef secţie nou-născuţi nr.2 Şef secţie ginecologie infantilă Şef secţie endocrinologie Şef secţie reanimare chirurgicală Şef secţie ultrasonografie Şef Departament medicină urgentă Cerințele postului: - cetățean al RM - studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului subdiviziunii date -cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit - vechime de muncă nu mai puţin de 5 ani în domeniul postului înaintat sau alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și servicii medicale vechimea de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii practice sau funcții de conducere similare) - instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale) - lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative -nu are antecedente penale nestinse - reputație profesională ireproșabilă - cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii, managementului, arta comunicării - apt de muncă La inscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar care include următoarele acte: cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare; copia carnetului de muncă; copiile atestatelor ce confirmă gradul/ titlul ştiinţific (pentru titulari); copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare(pentru titulari); certificatul medical forma U-086;(pentru candidații care vin din exteriorul instituției) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare în ultimul an de activitate. cazier judiciar referință sau scrisoare de recomandare de la ultimul...

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

03 Mai 2017
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: MEDIC MORFOPATOLOG – 3,0 posturi MEDIC NEONATOLOG - 7 posturi MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU – 7 posturi MEDIC EPIDEMIOLOG – 0,5 post MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,75 posturi MEDIC CHIRURG PEDIATRU -1 post MEDIC DE URGENȚĂ -3 posturi MEDIC UROLOG -0,25 post MEDIC ENDOCRINOLOG -0,25 post MEDIC DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL -0,5 post MEDIC DE LABORATOR-2,0 posturi MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG -1,0 post MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG DE GARDĂ -0,5 post KINETOTERAPEUT- 2,0 posturi MEDIC OFTALMOLOG -1,0 post

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

30 Martie 2017
Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante IMSP Institutul Mamei și Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează: Medic morfopatolog – 3,0 posturi Medic neonatolog - 7 posturi Medic anesteziolog reanimatolog pediatru – 7 posturi Medic epidemiolog – 0,5 post Medic cardiolog maturi -0,75 posturi Medic chirurg pediatru -1 post Medic de urgență -3 posturi Medic urolog -0,25 post Medic endocrinolog -0,25 post Medic diagnostic funcțional -0,5 post Medic de laborator -3,0 posturi Medic obstetrician-ginecolog -0,5 post Medic obstetrician-ginecolog de gardă -0,5 post kinetoterapeut - 2,0 posturi Medic pediatru -0,25 post

DISPOZIȚIE

20 Mai 2016
DISPOZIȚIE

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova Instituţia Medico –Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului DISPOZIȚIE mun. Chişinău “Cu privire la modalitatea completării cererilor al salariaților din IMSP IM și C” În scopul eficientizării lucrului cu cererile al salariaților parvenite din subdiviziunile instituției și facilitarea procesului de soluționare de către secțiile resurse umane, economie și planificare, în temeiul art. 10 din Codul Muncii al RM, p.48 din Regulamentul IMSP Institutul Mamei și Copilului, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr.926 din 04.12.2015, DISPUN: 1. Vicedirectorilor, șefilor de departamente, secțiilor, serviciilor și laboratoarelor din instituție: 1.1 Toate cererile parvenite pe numele directorului IMSP IMC trebuie să fie completate pe blanchete oficiale (anexă nr.1: modele de cereri). 1.2 Toate cererile trebuie să fie completate caligrafic, clar, citeț, fără corecții și adaugiri. 2. Modele de cereri vor fi afișate pe pagina web al instituției: www.mama-copilul.md 3. Secțiile resurse umane, economie și planificare va primi spre examenare și soluționare doar cererile completate pe blanchete oficiale a instituției. 4. Dispoziția intră în vigoare de la data semnării. Director Sergiu Gladun Ex: N. Cojan

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.