Anunț data interviului persoanelor admise 20.12.2017

 

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale medii  pentru ocuparea funcțiilor vacante,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Tozlovanu Rodica    

asistent medical

admis

2.

Andronic Iuliana      

asistent medical

admis

3.

Dogaru Rodica         

asistent medical

admis

4.

Voinovan Violeta      

asistent medical

admis

5.

Ursoi Cristina              

asistent medical

admis

6.

Sargsean Cristina        

asistent medical

admis

7.

Bumbu Olga                 

asistent medical

admis

8.

Moldovan Inga             

asistent medical

admis

9.

Namesnic  Lia                

asistent medical

admis

10.

Stanila Ecaterina         

asistent medical

admis

11.

Guţu Snejana               

asistent medical

admis

12.

Cauşnean Tamara       

asistent medical

admis

13.

Kamenscaia Iulia        

asistent medical

admis

 

Data susținerii interviului:   

-22.12.2017, ora 10:00, în biroul şefului resurse umane (blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale medii

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.