Anunț rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante desfașurat la data de 22.12.2017 (medici)

Extras din proces verbal

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.01-19/232  din 18.12.2017, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 22.12.2017, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul

1.

Marina Svetlana

Medic oftalmolog,

secţia terapia sarcinii

9,22

admis

2.

Pletosu Igor

Medic pediatru de urgenţă, DMU

9,35

admis

3.

Stadnic Elena

Medic de urgenţă, DMU

9,31

admis

4.

Russu Carolina

Medic de urgenţă, DMU

9,26

admis

5.

Eremciuc Rodica

Medic cardioreumatolog

9,44

admis

6.

Gontari Iulia

Kinetoterapeut

9,14

admis

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 27.12.2017. 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.