Anunț data interviului persoane admise 16.02.2018

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale medii  pentru ocuparea funcțiilor vacante,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Vorobcalo Galina    

asistent medical

admis

2.

Romanciuc Svetlana      

asistent medical

admis

3.

Chiriac Andrei

asistent medical

admis

4.

Roşca Natalia      

asistent medical

admis

5.

Cerlat Mihaela              

asistent medical

admis

6.

Cocerva Lidia        

moaşă

admis

 

 

Data susținerii interviului:   

-16.02.2018, ora 09:30, în biroul şefului resurse umane (blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale medii

 

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.