Anunț data interviului persoane admise 16.02.2018 Medici

 

În urma examinării dosarelor prezentate de către persoanele cu studii medicale superioare  pentru ocuparea funcțiilor vacante,  se aprobă lista participanților  admiși /respinşi  la concurs:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.

Moldovan Larisa    

medic neonatolog                   

admis

2.

Triboi Sergiu           

kinetoterapeut  

admis

3.

Mustafenco Ana

kinetoterapeut               

admis

4.

Grişca Irina       

kinetoterapeut                              

admis

5.

Grumeza Vadim            

medic anesteziolog reanimatolog                              

admis

 

 

Data susținerii interviului:   

-16.02.2010, ora 10:00, în biroul directorului (blocul maternității, et.4) pentru personal cu studii medicale superioare 

 

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.