Anunț rezultatele concursului medici 16.02.2018

Extras din proces verbal

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.01-19/232  din 18.12.2017, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 16.02.2018, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul

1.

Grumeza Valeriu

Medic anesteziolog reanimatolog, secţia anesteziologie maternităţii

9,09

admis

2.

Oldovan Larisa

Medic neonatolog, secţia Rşi TI nou-născuţi

9,52

admis

3.

Mustafenco Ana

Kinetoterapeut, secţia reabilitare clinică

9,08

respins

4.

Grişca Irina

Kinetoterapeut, secţia reabilitare clinică

9,30

admis

5.

Triboi Sergiu

Kinetoterapeut, secţia SNC

9,25

admis

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 21.02.2018.

 

 

 

 

 

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.