Anunț rezultatele concursului mediu 16.02.2018

Extras din proces verbal

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.01-19/232  din 18.12.2017, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 16.02.2018, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul

1.

Chiriac Andrei

Asistent medical,

cabinet hemotransfuzii

8,42

admis

2.

Cerlat Mihaela

Asistent medical, secţia reanimare pediatrică

9,06

admis

3.

Cocerva Lidia

Moaşă, secţia terapia sarcinii

9,26

admis

4.

Romanciuc Svetlana

Asistent medical, secţia ginecologie

9,26

admis

5.

Roşca Natalia

Asistent medical, secţia reanimare pediatrică

9,54

admis

6.

Vorobcalo Galina

Asistent medical, secţia consultativă pentru copii

9,2

admis

 

 

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă la data de 21.02.2018.

 

 

 

 

 

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.